Skip to main content

På rumrejse med matematik og programmering

Emneområder

Vi berører følgende begreber og emner i workshoppen:

 • Matematisk modellering
 • Differentialregning
 • Væksthastighed
 • Tangent
 • Differentialkvotient
 • Eulers Metode
 • Programmeringspil i Python

Det lærer dine elever

I denne workshop undersøger vi hvad vi skal vide noget om for at besvare spørgsmålet om, hvordan man kan styre en rumraket til Mars.

På vores rumrejse til Mars ser vi først på hvad en matematisk model er, og hvad den matematiske modelleringsproces går ud på. Derefter arbejder vi videre med begrebet øjeblikkelig væksthastighed. Igennem flere eksempler og øvelser bliver gymnasieeleverne introduceret til centrale begreber inden for differentialregning. Som afslutning på rumrejsen giver vi et billede af hvordan den nye matematik kan bruges til at blive klogere på rumrakettens rejse.

Eleverne får til sidst mulighed for at styre en rumrakets rejse til Mars i et simpelt programmeringsspil i Python. Workshoppen kan også udvides så eleverne får en kort introduktion til programmering i Python.

Angiv det præcise program for undervisningstilbuddet, herunder hvor lang tid der er sat af til, for eksempel, oplæg og øvelser. Hvis programmet er fleksibelt og kan tilpasses underviserens ønsker, kan du tilføje et eksempel på et program eller en beskrivelse af tilpasningsmulighederne.
Angiv navn og relevant information om underviser(ne). Hvis det ikke er fastlagt hvem underviser(ne) er, beskrives dette
Skriv gerne eksakte datoer eller uger hvor undervisningen kan finde sted. Hvis datoen er afhængig af ønsker fra underviser, beskrives dette.
Skriv hvornår underviseren senest skal henvende sig for at kunne booke undervisningstilbuddet.
Angiv om eleverne skal forberede noget på forhånd og/eller hvorvidt der skal bruges noget bestemt undervisningsmateriale i forbindelse med undervisningstilbuddet. I så fald tilføjes link til materiale under dette punkt.

Fakta

 • Målgruppe: gymnasium
 • Fag: Matematik B, Programmering B
 • Type: workshop
 • Sted: på SDU Odense
 • Varighed: halvdags
 • Antal deltagere: aftales
 • Pris: gratis
Kontakt

Kontakt outreachkoordinator Elouise Holm på mail eholm@imada.sdu.dk eller telefon 6550 7961.

Sidst opdateret: 26.02.2024