Skip to main content

Praktiksamarbejde

Som virksomhed eller organisation er der flere muligheder for at få studerende fra SDU i praktik.

Hvis du ved, at din virksomhed leder efter en ingeniørstuderende, læs mere her. Der skelnes mellem praktik som en valgmulighed og obligatorisk praktik for diplomingeniørlinjerne.

Når din virksomhed eller organisation først har fået en studerende i praktik, ses det i flere tilfælde, at den studerende indgår i et projektsamarbejde med virksomheden bagefter, når vedkommende skal skrive bachelor- eller specialeafhandling.

Virksomheden og den studerende  kan derfor allerede under praktikken finde spændende emner, der kan bruges som case. Den studerendes kendskab til virksomhed og medarbejdere  vil betyde en naturlig start på projektsamarbejdet. 

Vær opmærksom på at praktik dækker over forskellige samarbejdsmuligheder på universitetet og at det kan hedde fx projektorienteret forløb, in-company period m.m.


Praktiksamarbejde

Som virksomhed har du mulighed for at tilknytte studerende i en periode på op til 6 måneder mellem 2 til 5 dage om ugen. Du kan ansætte en praktikant til blandt andet at:

 • Udarbejde en strategi for et nyt forretningsområde. 
 • Udvikle branding- og markedsføringsstrategier.
 • Indsamle og analysere data til brug for en projektgruppe. 
 • Udarbejde og implementere nye digitale arbejdsmetoder. 
 • Være det innovative indspark i administrationen. 
 • Udarbejde produktionsoptimeringer. 
 • Indføre LEAN i produktionshallen. 

 
De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt, og kan være det sæt af nye øjne, der stiller de spørgsmål, som får din virksomhed til at rykke videre fra ”sådan plejer vi jo at gøre”.

Praktiksamarbejdet er samtidig et godt format at se en potentiel ny medarbejder an. Og er der ikke kemi efter praktikforløbet, slutter samarbejdet naturligt der.

Vælger du at tilknytte en praktikant, skal du være opmærksom på følgende:

 • Som virksomhed eller organisation skal du have beskrevet en til to konkrete opgaver, der ønskes fokus på og belyst af den studerende. Enten som selvstændige arbejdsopgaver eller som en del af en projektgruppe i virksomheden.
 • Du skal stille en virksomhedspraktikvejleder til rådighed, og have klargjort en arbejdsplads i virksomheden. Den studerende vil som udgangspunkt skulle arbejde i virksomheden og have adgang til data og sparring med relevante medarbejdere.
 • Jo flere ressourcer du lægger i praktikanten, desto større sandsynlighed er der for, at begge parter får et succesfuldt forløb.

 
Du finder en guide til det gode praktikopslag her.

Dit færdige praktikopslag uploader du efterfølgende til SDU Jobbank (guide). Du finder jobbanken her.

 • Den studerende arbejder typisk 12 – 37 timer om ugen i op til 6 måneder.
 • Antal timer og længden på praktikken afhænger af den studerendes studiebaggrund, og hvor mange ECTS-points den studerende kan få godkendt som praktik. Antal timer og varighed aftales særskilt med den studerende.
 • En praktikant aflønnes typisk ikke, da den studerende får SU. Du kan som virksomhed yde dækning af dokumenterede udgifter, som f.eks. transportomkostninger, ligesom du gerne må yde en erkendtlighed på kr. 3.000 om måneden (læs mere her).
 • Praktikforløbets hovedopgaver skal godkendes af den studerendes praktikvejleder.
 • Der kan ikke indgås et godkendt praktikforløb, før end en SDU praktikvejleder har godkendt og underskrevet forløbet.
 • Den studerende står for al det praktiske i at få godkendt forløbet.
 • Praktikperioden læner sig op ad semestrene, og der vil derfor kunne være start fra 1. februar og 1. september.
 • Den studerende skal som udgangspunkt have en fast arbejdsplads i virksomheden, andet skal godkendes af praktikvejleder.

Der kan være mange årsager til, at den studerende vælger at gå i praktik under sin uddannelse. Det giver erfaring at have prøvet sit felt af under uddannelse inden dimissionen. For nogle kan det være lige netop praktikken, der gør, at de lander deres første job.

Derudover får den studerende følgende ud af sin praktik:

 • Får afprøvet sin teori i praksis.
 • Stifter bekendtskab med erhvervslivet allerede under uddannelsen og udvikler dermed forretningsforståelse.
 • Skaber resultater i praktikken for at styrke sit CV og får foden inden for i en virksomhed og i en branche.
 • Finder ud af i hvilken retning pilen skal pege på karrierevejen.

 
I nogle tilfælde kan praktikperioden føre til, at du og den studerende indgår projektsamarbejde, studiejob og på sigt ansættelse i din virksomhed efter endt uddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål til ansættelse af en praktikant i din virksomhed, kontakt SDU RIO.

Kontakt os

SDU RIO Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 07.06.2023