Skip to main content
DA / EN

Smart virtuel prototyping

Optimering af prototyping-processer ved anvendelse af avancerede prototyping-teknikker og maskinlæringsalgoritmer.

Emneord og anvendelser

Emneord

Smart prototyping, virtuel prototyping, samarbejdsdesign, kreativitet og innovation, PLM

 

Anvendelser

Udvikling af nyt produkt, idéskabelse og prototyping-workshops, tværfagligt samarbejde

Profil

Vores forskning fokuserer på at optimere prototyping-processer gennem anvendelse af avancerede prototyping-teknikker og maskinlæringsalgoritmer Dette kræver forståelse af brugen og værdien af forskellige prototyping-værktøjer, -materialer og -teknologier. Algoritmerne formodes at optimere prototyping-processen over hele produktets livscyklus for praktikere. Der anvendes forskellige simulerings- og PLM-softwares til at understøtte beslutningstagning.

I øjeblikket fokuseres der på virtuel prototyping. Vi undersøger indvirkningerne af virtuel kontra fysisk prototyping. Brugeradfærd i VR-miljøer. Vi er også bekendt med forskellige VR-applikationer til samarbejdende prototyping.

Vi kan hjælpe med at forstå følgende spørgsmål:

  • Hvilke prototyping-teknikker skal der anvendes?
  • Hvornår skal disse teknikker anvendes?
  • Hvordan skal de anvendes?

Serviceydelser

  • Workshop om idéskabelse
  • Workshop om prototyping
  • Workshop om virtuel prototyping

Udstyr

Innovationslaboratorium

Et innovativt rum med forskellige prototyping-værktøjer og materialer til både mekanisk og elektronisk design.

VR-laboratorium
Avanceret VR-udstyr og -applikationer.
Simulerings- og PLM-software.
Avanceret simuleringssoftware dækker over forskellige faser af produktets livscyklus og PLM-software.

Kontakt

Fei Yu
Lektor, ph.d.
SDU Technology Entrepreneurship and Innovation (TEI)
Institut for Teknologi og Innovation

T 6550 1676
fei@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 02.04.2020