Fælles værdigrundlag for SDU

Nyskabende

Engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen

Troværdig

Kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen

Helhedsorienteret

Fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed