Menu

Juridisk Kontor

Juridisk kontor er en del af Rektorsekretariatet og er bemandet med tre jurister og en sekretær.

Juridisk Kontors fokusområder er juridisk rådgivning til rektor, universitetsdirektør, dekaner, medarbejdere m.fl. om universitetslov, vedtægt og retlige forhold i øvrigt, herunder om forvaltningsret, erstatningssager, aktindsigt, studentersager og sager om akademiske grader.
 
Endvidere foretages sagsbehandling af rektoratets klage- og ankesager i forbindelse med universitetsdirektørens legalitetskontrol. 
 
Har du brug for hjælp, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Fælles mailbox: jura@sdu.dk
 
Klager vedr. studerende sendes til: uni-klager@sdu.dk 
 

Aftaler af erhvervsretlig art samt sager om anmeldelser til Datatilsynet behandles af SDU RIO, Team Viden- og Teknologioverførsel, der har seks jurister tilknyttet.  Jura RIO kan kontaktes via contracts@sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies