Rektorsekretariatet

Rektorsekretariatet er sekretariat for rektor, prorektor og universitetsdirektøren, og betjener universitetets bestyrelse, fællesrepræsentantskab, direktion og en række udvalg og fonde. Rektorsekretariatet er ligeledes ansvarlig for en række koordinerende funktioner, herunder kontakt til kommuner, regionen, ministerier og andre uddannelsesinstitutioner.

Sekretariatets overordnede opgaver omfatter: udarbejdelse af universitetets overordnede strategi samt planlægning af strategiske satsningsområder, uddannelses- og forskningspolitisk sagsbehandling, mødebetjening af bestyrelse, fællesrepræsentantskab og direktion, udviklingskontrakt og ledelsesbetjening i øvrigt. Årsfest, ph.d.-afslutning, Forskningens Døgn. 

Rektorsekretariatet består desuden af Juridisk Kontor, som er ansvarlig for juridisk rådgivning og sagsbehandling til rektor, universitetsdirektør, dekaner, medarbejdere m.fl. Kontorets opgaver er overvejende af universitetsjuridisk art.  Den strategiske analyseenhed, der er SDU's centrale analysekontor, er også placeret i  Rektorsekretariatet. Den Strategiske Analyseenhed skal levere ledelsesinformation dedikeret til bestyrelse, rektorat og direktion, uanset hvilket af SDU's forretningsområder ledelsesinformationen vedrører. Endvidere er enheden ansvarlig for monitorering af SDU's strategiske rammekontrakt og udvikling af Advanced Analytics, der bygger på maskinlæring til prognoser. 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies