Skip to main content

Ph.d.-K

Formålet med Ph.d.‐K ved SDU er at være et koordinerende og understøttende forum for RI-rådet. I RI-rådet varetages de overordnede og strategiske spørgsmål, der vedrører ph.d.‐området på SDU og i henhold til dette tilrettelægger Ph.d.-K den faglige udvikling, den administrative behandling og læring på tværs af ph.d.-skolerne.   

Opgaver

Ph.d.-K bidrager til og behandler spørgsmål fra RI-rådet. Ph.d.‐K skal i almindelighed kunne forelægges spørgsmål stillet til RI-rådet, f.eks. i forbindelse med pludseligt opståede sager af betydning for hele SDU. Ph.d.-K’s opgaver: 

 • Løfte problemstillinger ind i RI-rådet 
 • Behandle spørgsmål stillet af RI-rådet 
 • Koordinering med henblik på sikring og optimering af den faglige kvalitet, diversitet og tværdisciplinaritet i ph.d. uddannelserne 
 • Administrativ koordinering og læring på tværs af ph.d.-skolerne (erfa-netværk – praksis - erfaringsudveksling) 

Ph.d.-K er samtidigt et forum for udveksling af ideer og erfaringer med henblik på gennemførelse af god praksis på tværs af ph.d.‐skolerne. Eksempler på emner til planlæggelse og behandling i Ph.d.K kan være: 

 • Nationalt og internationalt samarbejde vedr. ph.d.‐uddannelserne, herunder joint & dual degree 
 • Samarbejde vedr. evalueringer, herunder internationale evalueringer af ph.d.‐ skolerne
 • Internationalisering af ph.d.-uddannelsesområdet 
 • Vejlederuddannelse 
 • Tværfakultære generiske ph.d.‐kurser 
 • Talentudvikling 
 • Fælles statistik og nøgletal 
Sammensætning af medlemmer

Ph.d.-K Udvalgets medlemmer består af en formand som udpeget af RI-rådet, de fem fakulteters ph.d.‐ skoleledere, fem administrative ph.d.-koordinatorer – én fra hvert fakultet, en repræsentant fra SDU Bibliotek samt 2 ph.d.-studerende – en fra henholdsvis de tørre og de våde områder. 

Administrativ bistand

SDU RIO leverer sekretariatsbistand til Ph.d.-K. 

Kontakt Ph.d.-K

Har du inputs eller spørgsmål til Ph.d-K arbejde? 
Kontakt formand for udvalget Per Krogh Hansen  eller ph.d.-skolelederen ved dit fakultet. 

Sidst opdateret: 14.04.2020