Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 23. september 2015

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

onsdag den 23. september 2015, kl. 15.15 – 17.30

i Yellow Conference Room, 2. sal
Videnbyen, Cortex Park 26, Odense M

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og udpegning af nye medlemmer til Syddansk Universitets bestyrelse
  PUNKTET ER LUKKET

   

 2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 18. marts 2015
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 3. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 4. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam

   

 5. Gennemgang af bacheloroptag 2015
  Gennemgang af optaget med efterfølgende diskussion
  v/rektor Henrik Dam

 6. Cortex Park
  v/særlig rådgiver Jørgen Clausen

   

 7. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 8. Rundvisning i Cortex Park

 

Sidst opdateret: 03.11.2016