Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 22. september 2014

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

mandag den 22. september 2014, kl. 15.15 – 17.4530 i
Gæstecaféen på 6. plan, Syddansk Universitet,

Universitetsparken 1, 6000 Kolding

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 18. marts 2014
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

   

 2. Præsentation af Campus Kolding
  v/campus- og institutleder Per Krogh Hansen 
   
 3. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 
   
 4. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam 
   
 5. ”Studenteroptagelsen 2014”
  Gennemgang af optaget med efterfølgende diskussion
  v/studiechef Morten Hansen 
   
 6. Udviklingskontrakt 2015-2017
  v/rektor Henrik Dam 
   
 7. Konsekvensrettelser i forretningsordenen for Repræsentantskabet 
   
 8. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen 
   
 9. Rundvisning på Campus Kolding
  v/campus- og institutleder Per Krogh Hansen

 

Med venlig hilsen

Jørgen Krab Jørgensen
Formand for Repræsentantskabet

Sidst opdateret: 03.11.2016