Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 10. december 2014

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

onsdag den 10. december 2014, kl. 15.15 – 17.30 i O 77
Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M

 

Dagsorden:

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 22. september 2014
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 
   
 3. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam 
   
 4. Dimensionering
  Orientering om dimensionering og konsekvenserne for SDU
  v/rektor Henrik Dam 
   
 5. Valg/genvalg af formand og næstformand i Repræsentantskabet 
   
 6. Eventuelt
  v/formanden

 

Med venlig hilsen

Jørgen Krab Jørgensen
Formand for Repræsentantskabet

Sidst opdateret: 19.07.2022