Skip to main content

Dagsorden 15. december 2015

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde  

tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00 på

Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

  

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

   

 2. Ændring af Vedtægt for Syddansk Universitet 
  Indstilling

   

 3. Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019
  Indstilling 

   

 4. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2015
  Indstilling 

   

 5. Årlig rapportering vedrørende SDU's investeringspolitik
  Orientering  

   

 6. Risikovurdering for SDU 2015
  Indstilling

   

 7. Kapacitetsgrænser for optaget 2016
  Orientering

   

 8. Prækvalifikation af nye uddannelser 2016-I 
  Indstilling

   

 9. Justering af SDU’s udviklingskontrakt 2015-17 
  Indstilling

   

 10. Status på Byggesager

   

  10.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger                     
            
  Orientering

   

  10.2 - Orientering om endelig Helhedsplan for SDU, Campus Odense 
            Orientering

   

  10.3 - Campus Life - Forbedring af de fysiske rammer for studiemiljøet på
            Odense campus
            Indstilling

   

 11. Flytning af bestyrelsesmødet fra 20. til 27. juni 2016
  Orientering

 12. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 13. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 14. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.12.2018