Samarbejde

Udviklings-, innovations- og formidlingssamarbejde, der er ikke er karakteriseret ved forskning.

Eks.: Tværuniversitært samarbejde og privat/offentligt samarbejde.