Skip to main content

Forskningsnetværk

(Pkt. 7)
Innovation - Centres and programmes

Centres (Forskningsbetonet samarbejde - her listes de centre, der er båret af forskningsbaseret formidling. Centre med en mindre forskningsbaseret profil listes under punktet Samarbejde):
• Navn på center (http://www.XXX (link til centrets hjemmeside, hvis en sådan eksisterer. Ellers link til beskrivelse af center på Fakultetets hjemmeside: http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/samarbejde.aspx))

Nationale and internationale research programmes:
• Programmets navn (http://www.XXX (link til hjemmeside med info om programmet, hvis en sådan eksisterer)). Evt. navn på ansvarlige institution.

Sidst opdateret: 16.08.2016