Skip to main content

Relevant materiale og litteratur

Relevante links

Datatilsynet
Det Europæiske Databeskyttelsesråd
IOC (det engelske datatilsyn)
CNIL (det franske datatilsyn)

 

Vejledninger og nyheder fra danske myndigheder

PrivacyKompasset 
Nyheder fra Datatilsynet 
Vejledninger og skabeloner fra Datatilsynet

 

Vejledninger fra private aktører

Dansk industri – Vejledning vedr. implementering
Dansk Industri – Skabelon for DPIA

 

Litteratur om forordningen

Blume, Peter: Den nye persondataret, 2. udg., Djøf Forlag 2018
Blume, Peter: Databeskyttelsesret, 5. udg., Djøf Forlag 2018
Mortensen, Bent Ole Gram (red.): Dansk Persondataret, 1. udg., Ex Tuto 2020
Mortensen, Bent Ole Gram (professor på Juridisk Institut) og Mikkel Baun Kjærgaard (professor på Mærks McKinney Møller Instituttet, SDU): "Øjet" i det offentlige rum. Kronik publiceret i Erhverv+, Jysk Fynske Medier februar 2020

Sidst opdateret: 21.02.2024