Skip to main content

Mindeord: Viggo Erling Hansen

Det er med stor sorg jeg må meddele, at vores kære Viggo pludseligt er gået bort. Det er umådeligt trist og en alt for tidlig bortgang. Viggo var elskværdig, altid venlig og vil blive savnet.

Af Jacob Hjelmborg, , 23-01-2023

Vores fælles rum var altid med Viggo. Vores køkken, vores gange, vores bygning – Viggo var der og sørgede godt for alle. Med sit godmodige sind var Viggo altid til stede – ofte som den første fra tidlig morgen og gerne klar med en hyggelig bemærkning, anekdoter eller dybere filmfortolkninger. Han kunne med sin baggrund indenfor historie og litteratur sætte dagligdagens hændelser ind i en spændende ramme og ofte med et godt humoristisk islæt. Viggos helt store passion var bøger og film, og det var vildt imponerende, hvad Viggo vidste og kunne fortælle om.

Viggo var altid hjælpsom og engageret i at få dagligdagen til at fungere. Viggos store viden og evne indenfor videnssøgning betød, at man blot kunne spørge ham med enkelte stikord, hvorefter litteratur og henvisninger blev serveret og endda ordnet efter relevans. Tekster blev oversat kyndigt med stor omhu for bevarelse af betydning og det er hans fortjeneste, at vort bibliotek i dag er en unik kilde for vidensdeling. Viggo kom til Biostatistik tilbage i 1999 og har siden da været en gennemgående person for Biostatistik, hvor han i godt samarbejde med vore sekretærer har stået for centrale gøremål og opgaver for EBB og IST. I månederne med Corona-hjemsendelse var Viggo sidste mand på skansen og passede vores bygning.

Viggo har ved flere lejligheder givet udtryk for, at han følte sig utrolig privilegeret med hensyn til både arbejde og kolleger – at det var en fornøjelse at komme på arbejde hver dag.

Viggo, det har altid været en fornøjelse at komme på arbejde og træffe dig.

Ære være Viggos minde.

Redaktionen afsluttet: 23.01.2023