Skip to main content
DA / EN

Danske seniorer

Den danske velfærd bliver udfordret. For at imødegå denne udfordring har vi brug for mere viden om, hvordan såvel de individuelle som samfundsmæssige ressourcer kan fremme det gode seniorliv. 

50+ in Europe

Europæisk aldringsforskning

For at forstå hvordan vi ældes i Europa, er man nødt til at inddrage individuelle informationer om, hvordan seniorer lever både mht. økonomi, helbred og sociale forhold.  Derfor interviewer SHARE europæere på 50+ i 20 europæiske lande, fra Sverige i nord til Grækenland i syd, og fra Portugal i vest til Estland i øst om disse emner. På nuværende tidspunkt har mere end 60.000 europæere i alderen 50+ år deltaget. 

Hvad kan man lære af SHARE-studiet?

Pensionsalder og forlængelse af erhvervsaktive år for raske personer debatteres ivrigt. Flere samfundsøkonomer foreslår at øge antallet af erhvervsaktive år for at sikre tilstrækkelige ressourcer til fremtidens pensioner og opretholdelse af velfærdssystemerne, sådan som vi kender dem i dag. Men der er store nationale forskelle. 

SHARE indeholder informationer om helbredsforhold generelt, men også hvorvidt man er helbredsmæssigt begrænset i at udføre lønnet arbejde. Læs mere her: Europa ældes! Og hvad så?

SHARE: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-data er tilgængelig for forskere

SHARE er en repræsentativ forløbsundersøgelse af 50+ årige, hvor der i én og samme undersøgelse indsamles individuelle informationer om både helbred og socioøkonomiske forhold.

Der kan gives adgang til data til forskningsformål for forskere ansat ved danske forskningsinstitutioner. 
Læs mere om proceduren her: Adgang til data 

Kontakt

Dansk teamleder

Professor Jørgen Lauridsen
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU 
E: jtl@sam.sdu.dk
T:  2437 6689

Dansk teamassistent

Forskningsassistent Astrid Roll Vitved
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU
E: vitved@sam.sdu.dk 
T: 
6550 7653

Ansvarlig for SHARE undersøgelsens helbredsdel samt SHARE biobank

Professor og læge Karen Andersen-Ranberg
Geriatri - Klinisk Institut, SDU 
E: karanberg@health.sdu.dk
T:  6550 3038

Videnskabelig assistent Lasse Lybecker Scheel-Hincke
EBB - Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU  
E: llscheel-hincke@health.sdu.dk 
T:  6550 7911
 

Finansiering

"50+ i Europa" undersøgelsen er finansieret af den Europæiske Kommission, US National Institute of Aging, samt flere nationale bidragydere. 

Europæiske Kommissions 5. Rammeprogram - Quality of Life

Sixth Framework Programme  EU's 7. Rammeprogram National Institute on Aging - US National Institute of Health

Det Frie Forskningråd - Sundhed og Sygdom - FFS

SHARE.dk

Besøg SHAREs danske hjemmeside

SHARE

SHARE.org

Besøg SHAREs europæiske hjemmeside

SHARE EU

Sådan får du adgang til SHARE data

Kom godt i gang

SHARE DATA

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 05.11.2023