Skip to main content
DA / EN

Funktionelle genomiske studier af aldersrelaterede egenskaber og sygdomme

Genetiske faktorer spiller en rolle i forhold til, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever. De senere års forskning har givet en indsigt i genetikken bag aldring - om end ikke alt kan forklares.

Funktionelle genomiske studier af aldersrelaterede egenskaber og sygdomme

Et multi-omics studie

Forskerne har derfor rettet deres opmærksomhed mod funktionelle genomiske studier, dvs. epigenetiske og transkriptionelle faktorer med betydning for genernes aflæsning og henimod selve gen-produkterne, dvs. proteinerne. Disse lag af biologisk variation er, modsat de genetiske faktorer, påvirket af miljøet og den underliggende genetiske variation, og man vil derfor gerne udelukke den genetiske indflydelse, så man kan studerer deres bidrag til aldringsprocessen mere rent.

Til dette formål er enæggede tvillinger optimale, for ved at undersøge forskelle imellem de to genetisk identiske individer i et tvillingpar, gør man netop dette. De enæggede tvillinger i Det Danske Tvillingeregister udgør en unik ressource til dette formål.

Undersøgelser

Målet med dette projekt er at anvende genetiske, epigenetiske og transkriptionelle data fra 1.008 tvillinger i alderen 30-90 år fra tvillingundersøgelserne LifeSpan, MADT og LSADT til at undersøge bidraget fra hvert enkelt lag af biologisk variation, samt i kombination, til forskelle i aldring, aldersrelaterede sygdomme (cancer, diabetes og hjerte-kar-sygdom) og overlevelse.

Endelig vil vi udføre omfattende protein-analyser i de 310 ældste tvillinger, da sådanne undersøgelser er ganske unikke indenfor aldringsforskningen.

Vi forventer at studiet kan give ny indsigt i de mekanismer, der ligger til grund for de individuelle forskelle i, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever.


Finansiering

Studiet har modtaget støtte fra Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat på anbefaling fra Novo Nordisk Fonden.


Kontakt

Eksterne samarbejdspartnere i projektet: Lars Melholt Rasmussen og Hans Christian Beck, KBF , OUH.

Hvad afgør hvordan vi ældes og hvor længe vi lever?

Nyt fra EBB

Molekylær Epidemiologi

Forskningsområder, metoder og teknikker

Genetik-gruppen

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 01.02.2022