Skip to main content

Molekylære epidemiologiske studier af cancer-genet MGMT

Cancer i hjernen og centralnervesystemet er relativt sjældne, men for individet er de særligt alvorlige, da prognosen ofte er dårlig og sygdommenes årsager relativt ukendte. Særligt i forbindelse med gliomablastoma hjernecancer er genet O6-metylguanine-DNA metyltransferase (MGMT) helt centralt, da DNA metylerings-niveauet i MGMT-genet bruges som en klinisk markør for potentiel effekt af kemoterapi.

Man har tidligere observeret, at når MGMT ikke er metyleret (og MGMT-genet aflæses og mgmt-proteinet produceres), er kemoterapi-behandling ikke effektiv, i modsætning til når MGMT er metyleret (og MGMT-genet ikke aflæses). Årsagen er, at mgmt-proteinet bidrager til reparation af de DNA-skader, som kemoterapeutika indfører, så når man har mgmt-protein udtrykt, vil DNA skaderne blive fjernet og kemoterapien vil ikke virke efter hensigten.

Formål

I dette projekt ønsker vi at blive klogere på MGMT-genets generelle biologi. Det gør vi dels  ved at undersøge sammenhængen mellem variation i MGMT-genet og forskellige typer af biologisk variation, og dels ved at undersøge associationen mellem markører i MGMT-genet og cancerforekomst og prognose.

Datamateriale

Projektet anvender genetiske, epigenetiske og transkriptionelle data fra 1092 tvillinger i alderen 30-90 år fra tvillingundersøgelserne LifeSpan, MADT og LSADT.

Projektperiode

  • 2020-2025

Kontaktpersoner


Læs mere her:

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 20.10.2023