Skip to main content
DA / EN

Genetik, epigenetik, aldring og livslængde

Baggrund

De senere års omfattende studier af genetiske faktorer i sygdom og helbred har bidraget med væsentlig viden om sekvens-variationers betydning for sygdomsmekanismer, aldring og livslængde. Samtidig har den stærke udvikling indenfor molekylær-genetiske metoder bevirket en øget interesse i at inddrage mere funktionelle genomiske studier i form af f.eks. DNA-methyleringsstudier (regulering af DNAs funktion) og gen-ekspressionsstudier (geners aktivitet).

 

DNA methylering udgør en vigtig del af de såkaldte epigenetiske modifikationer af arvematerialet, som spiller en vigtig rolle i regulering og kontrol af gen-aktivitet og som kan påvirkes af livsstil og miljø-faktorer.

 

Da enæggede tvillinger parvist er genetisk identiske, men ikke nødvendigvis fænotypisk identiske, udgør de en unik ressource til at studere sammenhængen mellem forskellige genetiske, epigenetiske og transkriptionelle ændringer og aldringsprocessen. Ved inddragelse af tveæggede tvillinger kan arveligheden af denne sammenhæng endvidere undersøges.

 

Undersøgelse

Fokus for studierne er: 

  • at undersøge associationen mellem variation i genomet, epigenomet og transkriptomet og livslængde og aldringsrelaterede egenskaber, så som sygdomsforekomst, generelt helbred, kognitiv og fysisk funktion og overlevelse.
  • Endvidere har vi en stor interesse i aldersrelaterede ændringer og kønsforskelle i epigenomet og transkriptomet, samt det komplekse sammenspil mellem genomet, epigenomet og transkriptomet i relation til aldring.
  • Endeligt studerer vi DNA methyleringsalder, også kaldet ’det epigenetiske ur’, der er sæt af DNA methyleringsmarkører, som korrelerer højt til kronologisk alder, og for hvilken forskellen mellem kronologisk alder og DNA methyleringsalder har været foreslået som en biomarkør for aldring. 

I studierne gør vi brug af både genetiske data (fra genome-wide studier af DNA sekvens-variationer), epigenetiske data (fra genome-wide DNA methylerings-studier) og transkriptionelle data (fra gene ekspressions studier) fra midaldrende og ældre tvillinger, der har deltaget i DaTris og LSADT undersøgelserne.

 

Fra de samme undersøgelser findes via spørgeskemaer og undersøgelser information om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne.


Kontakt


 

 

Is it in your genes?

Professor Qihua Tan explains his research

YouTube

Molekylær Epidemiologi

Forskningsområder, metoder og teknikker

OM: Genetik-gruppen

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 01.02.2022