Skip to main content
DA / EN

IGEMS

De overordnede mål med IGEMS er at opnå en bedre forståelse af, hvorfor der er en sammenhæng mellem forhold tidligt i livet, fx vanskelige opvækstvilkår og sociale faktorer som isolation og ensomhed, og forskellige udfald, inklusive dødelighed, fysisk helbred og funktionsevne samt psykisk trivsel og kognitiv funktion, senere i livet.

Pågående forskning fokuserer specifikt på sammenhængen mellem socioøkonomisk status og helbred, samt faktorer af betydning for udvikling af Alzheimers og andre demenssygdomme.

Fra Danmark indgår data fra tre tidligere undersøgelser:

  • Longitudinelt Studie af Danske Tvillinger (født før 1930)

  • Midaldrende danske tvillinger (født 1931-52)

  • Midaldrende danske tvillinger (født 1931-69)

Finansiering

Støttet af National Institutes of Health Grant No. R01 AG037985, R56 AG037985, RF1 AG058068, R01 AG059329 og R01 AG060470.
 
 


Udvalgte publikationer


IGEMS: The Consortium on Interplay of Genes and Environment Across Multiple Studies - An Update

Pedersen NL, Gatz M, Finch BK, Finkel D, Butler DA, Dahl Aslan A, Franz CE, Kaprio J, Lapham S, McGue M, Mosing MA, Neiderhiser J, Nygaard M, Panizzon M, Prescott CA, Reynolds CA, Sachdev P, Whitfield KE.
Twin Res Hum Genet. 2019 Dec;22(6):809-816. Open access


Age-moderation of genetic and environmental contributions to cognitive functioning in mid- and late-life for specific cognitive abilities

Pahlen S, Hamdi HR, Dahl Aslan AK, Horwitz BN, Panizzon I, Zavala C, Christensen K, Finkel D, Franz CE, Gatz M, Johnson W, Kremen WS, Krueger RF, Neiderhiser JM, Reynolds CA, Pedersen NL & McGue M. 
Intelligence, 2018:68, 70-81.


Gene–environment interplay in depressive symptoms: moderation by age, sex, and physical illness 

Petkus AJ, Beam CR, Johnson W, Kaprio J, Korhonen T, McGue M, Neiderhiser JM, Pedersen NL, Reynolds CA, Gatz M & the IGEMS Consortium.
Psychological Medicine, 2017: 47(10), 1836-1847. Open access 


Facets of subjective health from early adulthood to old age 

Franz CE, Finkel D, Panizzon MS, Spoon K, Christensen K, Gatz M, Kremen WS, Kruger RF, Neiderhiser JM, Reynolds CA, Pedersen NL & the IGEMS consortium.
Journal of Aging and Health, 2016: 29, 149-171. Open access


Gene-environment interplay in physical, psychological, and cognitive domains in mid to late adulthood: Is APOE a variability gene?

Reynolds CA, Gatz M, Christensen K, Christiansen L, Dalh Aslan AK, Kaprio J, Korhonen T, Kremen WS, Kruegar R, McGue M, Neiderhiser JM & Pedersen NL
Behavior Genetics, 2016: 46(1),4-19. Open access


GxE interaction influences trajectories of hand grip strength

Petersen I, Pedersen NL, Rantanen T, Kremen WS, Johnson W, Panizzon, Christiansen L, Franz CE, McGue M, Christensen K, Hamdi NR, Krueger RF & Reynolds CA.
Behavior Genetics,2016: 46(1)20-30. Open access


Gender differences in marital status moderation of genetic and environmental influences on subjective health

Finkel D, Franz CE, Horwitz B, Christensen K, Gatz M, Johnson W, Kaprio J, Korhonen T, Neiderhiser J, Petersen I, Rose RJ, Silventoinen K & IGEMS Consortium.
Behavior Genetics, 2016: 46(1), 114-123.


IGEMS.edu

Consortium on Interplay of Genes and Environment across Multiple Studies

IGEMS

Molekylær Epidemiologi

Forskningsområder, metoder og teknikker

OM: Genetik-gruppen

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 26.03.2021