Skip to main content

Fødselsårgangene 1983 >

Den stigende digitalisering i forvaltning og administration førte i 1972 til dannelse af Det medicinske Fødselsregister (MFR), hvor alle fødsler i Danmark er blevet registreret. Det betyder, at identifikation af tvillinger nu blot er et udtræk fra MFR af børn fra flerfødsler. Tvillingkohorterne fra 1983 og frem er således identificeret ved udtræk fra MFR. Endvidere er de tidligere kohorter fra 1973-1982 suppleret med tvillingpar, hvor den ene eller begge var dødfødte.

Dansk Center for Tvillingforskning

Forældrene til tvillinger født 1983-2000 er blevet kontaktet med spørgeskema med henblik på at bestemme, om tvillingparret er en- eller toægget. Tvillingerne født efter 1982 har dog ikke som samlet gruppe været kontaktet som voksne.

Indsamlingen af denne del af Det Danske Tvillingregister blev påbegyndt af Kirsten Ohm Kyvik i 1997, og Axel Skytthe fortsatte dette fra ca. år 2000.

Fødselsårgangene 1870-1930

Fødselsårgangene 1931-1952

Fødselsårgangene 1953-1982

The Danish Twin Registry : Linking Surveys, National Registers, and Biological Information

A Skytthe et.al. (2013)

Twin Res Human Genet

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023