Skip to main content

Fødselsårgangene 1953-1982

Arbejdet med at indsamle tvillingerne fandt sted i perioden 1990-1994. Tvillingerne blev trukket fra CPR-registerets oplysninger om slægtskab. Der fandt man alle kvinder, der havde mere end 1 barn registreret med samme fødselsdato (+/- en dag), og derefter fandt man kontaktoplysninger på alle disse børn. Pga. manglende dækning i årene 1953-67 sammenlignet med Danmarks Statistiks årbøger blev der yderligere indsamlet par via andre kilder:

Der fandtes et register over unge mænd, der ved deres session var blevet spurgt, om de var tvillinger. Derigennem lykkedes det at identificere mindst en partner i dreng-drenge par, og i par, hvor tvillingerne var af hvert sit køn.  Denne indsamling blev lidt kompliceret af, at en del af de mandlige tvillinger, der blev fundet herigennem, ikke var født som tvillinger, men i stjernetegnet ”Tvillingerne”.

Enskønnede par bosat i København i 1969 havde i 1972 deltaget i en undersøgelse af feberkramper udført af læge Erik Schiøttz-Christensen, og disse par blev også kontaktet.

Endelig meldte en række tvillingpar sig efter annoncering i TV-programmet ”En naturlig forklaring” på DR1.

Alle tvillingerne, hvor det lykkedes at skaffe fødselsdato/CPR-nr og kontaktoplysninger, fik tilsendt et kort spørgeskema om, hvorvidt en eller begge tvillinger havde Type 1 diabetes, og herudover blev der stillet spørgsmål, der kan sige noget om, hvorvidt parret var ens- eller toægget.

I årene siden har disse tvillingpar været kontaktet med spørgeskemaer 4-5 gange, undergrupper har deltaget i kliniske undersøgelser og genetiske undersøgelser. Nogle data indhentes fra danske registre, f.eks. Cancerregisteret, Dødsårsagsregisteret og Landspatientregisteret.

Denne del af Det Danske Tvillingregister er etableret af Kirsten Ohm Kyvik som led i hendes ph.d.-arbejde, der blev vejledt af Anders Green og Henning Beck-Nielsen.

Fødselsårgangene 1870-1930

Fødselsårgangene 1931-1952

Fødselsårgangene 1983 >

The New Danish Twin Register: Establishment and Analysis of Twin Data

K Kyvik et.al. (1995)

Int J Epidemiol

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023