Skip to main content

Fødselsårgangene 1931-1952

Med etableringen af tvillingkohorterne 1953-1982 i starten af 1990’erne opstod der et gab mellem de ældste tvillingkohorter og den nye unge del. Aldringsforskning blev et kerneområde i løbet af 1990’erne med bl.a. interviewundersøgelser blandt de ældste tvillinger, og der var et udbredt ønske om også at kunne studere helbredsfænomener på tværs af alle aldersgrupper. Det var derfor naturligt at få lukket hullet mellem de ældste og de nye tvillingkohorter. Dette arbejde fandt sted i perioden 1996-1998.

Aldringsforskning

Som for de unge fødselsårgange født efter 1952 har CPR dannet grundlag for identificeringen af tvillingerne født 1931-1952. Men hvor det for den unge del var oplysninger om kobling mellem mor og barn, som var hovedkilden til identifikation, var det primære grundlag for mellemkohortens vedkommende oplysninger fra CPR om fødselsdato, fødested og historisk efternavn, idet langt de fleste tvillingpar er født samme dag, i samme sogn samt har fået samme efternavn. Par med disse tre oplysninger fælles blev kontaktet og spurgt, om de var tvillinger. Knap 50.000 personer blev kontaktet, og ud af disse svarede cirka halvdelen, at de var tvillinger. 

Denne metode krævede imidlertid, at begge tvillinger skulle være i live ved CPR’s start 2. april 1968. Ud over denne primære identifikationsmetode blev der derfor anvendt en række andre tidligere indsamlede tvillingmaterialer omhandlende de berørte kohorter. Det gælder bl.a. et register over mandlige tvillinger, som har været på session (herved blev identificeret både mandlige tvillingpar af samme køn og tokønnede tvillingpar), tvillinger fundet ved gennemgang af udvalgte kirkebøger, samt tvillinger med samme fødselsdag og samme adresse fra hovedstadsområdet fundet i 1969 af læge Erik Schiøttz-Christensen i forbindelse med et studie af feberkramper hos tvillinger.

Samlet set blev knap 3 ud af 4 tvillingpar født i perioden 1931-1952 fundet og inkluderet i det, der kaldes mellemkohorten.

Tvillingkohorterne 1931-1952 er etableret af Axel Skytthe under hans ph.d.-arbejde, der blev vejledt af Kaare Christensen, James Vaupel og Niels Vilstrup Holm.

Fødselsårgangene 1870-1930

Fødselsårgangene 1953-1982

Fødselsårgangene 1983 >

The Danish Twin Registry in the New Millennium

A Skytthe et.al. (2006)

Twin Res Hum Genet

The Danish Twin Registry: Past and Present

B Harvald et.al. (2004)

Twin Research

The Danish Twin Registry: 127 Birth Cohorts of Twins

A Skytthe et.al. (2002)

Twin Research

Dansk Center for Tvillingforskning - Institut for Sundhedstjenesteforskning - Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3047

Sidst opdateret: 20.10.2023