Skip to main content

Klinisk professor

Kvalifikationskrav:

Original videnskabelig produktion på internationalt niveau, udvikling af fagområdet samt evne til forskningsledelse. Derudover lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse (speciallæge), samt undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer. Gennemført hovedvejlederskab for mindst én ph.d.-studerende.

Stillingsindhold:

Vejlednings-, undervisnings- og/eller forskningsopgaver og eksamination af studerende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder samt vejledning ved forskeruddannelse.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel fem år med mulighed for forlængelse.

SharePoint for forskningsledere

Lukket site for forskningsledere. Se under mappen "Stillingsopslag"

SharePoint for forskningsledere - IRS

Sidst opdateret: 19.04.2023