Skip to main content
DA / EN

Generelle kvalifikationskrav og forventninger

Kvalifikationskrav:

Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau.

Stillingsindhold:

Undervisning/deltid, gennemføre eksamener.

Ansættelsesperiode:

Max 3 x 3 år.

Varig ansættelse ved 3 forlængelser.

 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Læs den gældende bekendtgørelse her:

BEK nr. 1443 af 11/12/2019 - Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

 

Forventninger til ekstern lektor

Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvis hovedindhold er undervisning. Formålet er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.

Forskning

 • Der er ikke krav om forskning

Undervisning

 • Erfaring med undervisning på alle niveauer dokumenteret ved positive studenterevalueringer
 • Erfaring med succesfuld vejledning og eksamen af bachelor- og kandidatstuderende
 • Pædagogiske kompetencer, f.eks. via SDU’s adjunktpædagogikum
 • Erfaring med uddannelsesledelse og/eller kursusudvikling og koordinering
 • Levere arbejdstimer relateret til undervisning efter aftale
 • Opdateret undervisningsportfolio

Administration

 • Deltage i institut-, fakultets- og universitetsudvalg (f.eks. ansættelse, udvikling)
 • Deltage i rådgivende udvalg, nationale og internationale udvalg og retningslinjeudvalg
 • Generelle administrative opgaver på afdelingsniveau (registrering, budgettering, økonomistyring, f.eks.)

Personlig kapacitet

 • At være en rollemodel med deltagelse i afdelingens sociale og professionelle liv (møder, seminarer, ph.d.-forsvar og andre afdelings- eller universitetsarrangementer)
 • At pleje gode arbejdsrelationer med kollegaer og være klar til at bakke dem op, hvis det er nødvendigt
 • Motivation for og evne til at tage lederskab inden for pædagogisk udvikling og afdelingsudvikling
 • Eksponent for en videnskabelig standard og videndeling på instituttet
 • Engageret i karriereudvikling og i at skabe muligheder for yngre forskere i projekter og andre initiativer

Sidst opdateret: 19.04.2023