Skip to main content
DA / EN

Where East meets West

Målet med dette tværfaglige projekt er at klarlægge hvorledes landskaberne ved Halysfloden i det nordlige Lilleasien blev integreret i det romerske imperium efter sejren over Mithradates VI (66 f.Kr.) gennem et langvarigt forløb, hvor romersk bykultur og styreform kun gradvis vandt indpas i et landbrugssamfund præget af frygiske, iranske og græske traditioner. I projektet vil vi undersøge transformationsprocessen på tre niveauer: 1) det lokale: hvordan udvikler byerne sig? 2) det regionale: hvilke institutioner etableres for at skabe en fælles regional identitet og et fælles tilhørsforhold til Rom? 3) det imperiale: i hvilken grad oplevede indbyggerne sig selv som deltagere i et romersk verdensherredømme?

Projektet tager udgangspunkt i byen Neapolis/Neoklaudiopolis (nu Vezirköprü) og dens plads i det netværk af byer, som den romerske general Pompeius den store lod etablere efter den romerske erobring af området. Trods sine mange fund og indskrifter har Neoklaudiopolis aldrig være genstand for systematisk historisk eller arkæologisk udforskning. Projektet er dermed også et stykke grundforskning, der vil føje ny viden til det nordlige Tyrkiets historie og styrke den lokale bevidsthed både om områdets fortid og om vigtigheden af at tage vare på den fælles kulturarv.

Projektet finansieres af Det Frie Forskningsråd samt de deltagende universiteter. I projektet deltager seniorforskere fra Syddansk Universitet og Københavns Universitet i samarbejde med Freie Universität Berlin. Til projektet er endvidere knyttet en ph.d.-studerende og en post.doc.-stipendiat. Projektet ledes af lektor, dr.phil. Tønnes Bekker-Nielsen, Institut for Historie.

Du kan læse mere på projektets engelske hjemmeside.

Sidst opdateret: 24.04.2024