Skip to main content
DA / EN

iPads in Teaching

Hvorfor skal vi have iPads i laboratorierne?

I dette projekt har vi lagt vægt på at iPads'ne skal være med til at understøtte Student Centered Learning. Dels har de studerende mulighed for at gense instruktionsvideoer og de elektroniske øvelsesvejledninger ”on site” i laboratoriet i den korrekte rækkefølge. Derudover har de mulighed for at dokumentere øvelsen (noter, inddatering af data, foto, filmoptagelse), og resultater til upload på blackboard eller andet fildelingssystem, eller indsættelse direkte i den elektroniske øvelsesvejledning, hvilket gør dem bedre i stand til at huske og repetere øvelsen og dermed  skabe en længere og dybere indlæring. De har også mulighed for at hente forelæsningsnoter til støtte undervejs, så de bedre kan se sammenhængen mellem forelæsning og praktisk øvelse.

Herunder kan du høre ansvarlig underviser Ronni Nielsen og ph.d.-studerende og instruktor Ann-Sofie Bøgh Brier fortælle om hvorfor de bruger iPads I undervisningen på laboratoriekurset BMB526.

Ronni Nielsen

Ann-Sofie Bøgh Brier

Hvad bruger de studerende iPads'ne til?

I BMB526 har der været en brugerdrevet tilgang til brugen af iPads, således at de studerende har haft mulighed for at bruge dem til de ting som de selv fandt relevant i forhold til deres læring. Vi har efterfølgende lavet en spørgeskema undersøgelse omkring brugen af iPads i kurset.
Vi havde på forhånd identificeret en række aktiviteter som vi forventede de studerende ville bruge iPad'en til:

36% brugte iPad'en til at se instruktionsvideoer under forsøget for at blive mere sikre på forsøget udførsel
59% brugte iPad'en til at tage notater i et online document
100% brugte iPad'en til at tage billeder med
83% brugte iPad'en til at tage video med

Herudover brugte de studerende iPad'en til udregninger på både lommeregner og i excel og til at tage tid, samt søge yderligere informationer på internettet.

Herunder kan du se hvad Ronni og Ann-Sofie har observeret de studerende bruger iPads til, og hvad to studerende Jakob og Marie har brugt deres iPad til.

Ronni

Ann-Sofie

Jakob

Marie

Hvordan påvirker det de studerendes læring?

Et af målene med at implementere iPads i laboratorieundervisningen har været at skabe en dybere og længerevarende læring, samt en bedre transfer af den teoretiske læring til den praktiske læring. iPads'ne understøtter dette ved at give studerende bedre mulighed for at dokumentere øvelsen undervejs i form af blandt andet billeder og video, således at de kan repetere øvelsen i forbindelse med rapportskrivning og efterfølgende eksamenslæsning.  Dette illustreres også af at 100% af de studerende har taget billeder med henblik på brug i rapporten, hvorimod kun 25% svarer at de vil bruge det til eksamenslæsning. Det skal dog her bemærkes at kurset hovedsageligt bestås på rapporten, og der er derfor ikke rigtig yderligere eksamenslæsning udover selve udarbejdelsen af rapporten.

Herunder kan du se hvordan Ronni og Ann-Sofie vurderer at iPads'ne påvirker de studerendes læring.

Ronni

Ann-Sofie

Hvad siger de studerende selv?

Vi har spurgt de studerende hvad de synes om at have iPads til rådighed i laboratoriet. De studerende er generelt rigtig positive og her er et par kvalitative udsagn:

"· det er lækkert at have et værktøj der samle alle ens hjælpemidler. Man slipper dermed for at slæbe alle sine egne ting ind i laboratoriet"
"· Jeg syntes det er en super god ide og jeg har været rigtig glad for at de har været til rådighed. Den opfylder alle de behov vi normalt får fra mobilen (billeder, stopur, mm. ) og derfor har jeg kunne lade den blive i tasken. Derfor er jeg heller ikke blevet så forstyrret af når folk skriver og ringer."
"Den giver mulighed for nye måder at arbejde på og dokumenterer processen, finde informationer og meget andet."
" Det er rart at man slipper for at have sin egen computer med, samtidig er det godt at kunne tage billeder af forsøgsopstillingen undervejs - dette kan bruges senere til dokumentation af forsøg."

Alle resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt de studerende kan hentes her.

Hvordan opbevares iPads?

De 48 iPads Undervisningsoasen råder over, opbevares i to sikrede skabe af mærket NoteCart Supreme fra det danske firma Leba Innovation. De aflåste skabe sikrer iPads'ne mod tyveri, samtidig med at de lades op. Skabene er monteret med Ruko cylinder som er kodet til de same nøgler som bruges på alle andre skabe i Oasen der indeholder udstyr. På videoen nedenfor kan du se hvordan skabene let låses op og iPads'ne kan tages med. Da skabene er mobile er det selvfølgelig også muligt at tage et helt skab med til undervisningen.

Eksempler på instruktionsvideoer

Herunder kan du se eksempler på instruktionsvideoer lavet til BMB526 og et andet kursus BMB532.

RNA oprensning instruktionsvideo fra BMB526

Instruktionsvideo I enzymkinetik fra BMB532

Vil du vide mere? Så kan du kontakte projektansvarlig Lise Junker Nielsen

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2412

Sidst opdateret: 08.11.2021