Skip to main content

Forskningssektioner

Institut for biokemi og molekylærbiologi er inddelt i 5 forskningssektioner. Besøg sektionernes hjemmesider via links herunder.

Forskningen ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi (BMB) omhandler basalt set studiet af de fundamentale processer, der styrer alle cellers liv og udvikling. Det vil sige studier af, hvorledes gener er opbygget og organiseret, hvorledes geners aktivitet er reguleret, og hvorledes geners information via RNA oversættes til protein.

Proteiner fungerer typisk ved at interagere med andre proteiner eller ved at interagere med og omsætte små eller store molekyler. Studiet af disse processer indgår som et væsentligt element i al forskning ved BMB. Proteiners funktion er ofte reguleret ved, at proteinerne modificeres på forskellig vis, og identifikation af disse modifikationer er ligeledes et centralt område for instituttets forskning.

Instituttets forskning er meget internationalt orienteret og foregår i tæt samarbejde med talrige internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.


Mere information om Ph.D projekter på instituttet

Institut for Biokemi og Molekylær Biologi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2412

Sidst opdateret: 28.10.2021