Skip to main content
DA / EN

Laboratorieafdeling

Lab

Laboratorieafdelingen omfatter et mindre laboratorium til forberedelse af prøver og et cellelaboratorium. Der er adgang til -20oC og -80oC frysere og en kvælstofbeholder (-196oC) til opbevaring af prøver.

Der er tilknyttet en fast laborant til afdelingen, Vivi Monrad, som kan kontaktes for at udføre analyser eller assistere ved forberedelse af prøver. Herudover kan laboranten assistere ved kirurgiske indgreb af mus og rotter (vmonrad@health.sdu.dk).

Laboratoriet tilbyder desuden cryopreservering af sæd eller embryoner, produktion af tidlige embryoner (f.eks. blastocyster), in vitro fertilisation og embryo transfer i mus. For mere information herom kontakt dyrlæge Stefanie Kolstrup (skolstrup@health.sdu.dk).

Laboratoriet tilbyder cryopræservation af sæd og produktion af blastocyster fra mus.
Et overblik over 
mulighederne findes på Sharepoint: 
https://syddanskuni.sharepoint.com/Sites/bml/SitePages/Reprolab.aspx

Sidst opdateret: 18.02.2021