Skip to main content
DA / EN

Generel information

WP23

Biomedicinsk Laboratorium er den centrale dyreforsøgsfacilitet på Syddansk Universitet. Laboratoriet ligger på adressen J.B. Winsløws Vej 23, 5000 Odense C, og råder over ca. 2.500 m2 dyrestald, laboratorier og operationsstuer.

Organisatorisk er Biomedicinsk Laboratorium en afdeling under Institut for Molekylær Medicin, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, men udfører arbejde for alle med behov for dyreforsøg på Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og sygehuse i Region Syddanmark.

Faglige opgaver

Service: 
Biomedicinsk Laboratorium er et servicecenter, der yder assistance ved dyreforsøg. Afdelingen fremskaffer forsøgsdyr ved egen avl og ved indkøb, passer dyrene og yder bistand ved prøvetagninger og indgreb. Afdelingen rådgiver desuden i dyreforsøgsfaglige problemstillinger, herunder dyremodeller, forsøgsplanlægning og etiske spørgsmål.

Undervisning: 
Afdelingen afholder kurser i dyreforsøgskundskab, som giver de nødvendige forsøgsdyrfaglige kvalifikationer for at kunne opnå selvstændig dyreforsøgstilladelse eller medvirke i dyreforsøg. Der afholdes endvidere et kursus i eksperimentel mikrokirurgi.
Der arrangeres forskellige kirurgiske færdighedskurser i operativ og laparoskopisk kirurg for læger under specialuddannelse, samt kirurgikurser for OUH og regionale sygehuse.

Forskning: 
Forskning indenfor komparativ medicin og forsøgsdyrskundskab koncentrerer sig primært om modeludvikling, metodeforbedring og dyrevelfærd.   

En brugervejledning
På denne hjemmeside findes praktisk information til forskere vedr. brug af faciliteterne på Biomedicinsk Laboratorium. Mange emner omtalt i vejledningen er baseret på love og bekendtgørelser, og skal derfor overholdes. Andre emner er rettet mod at kunne yde en optimal service for forskere. 

Se også:

Dyrevelfaerdsorgan (DVO)


Sidst opdateret: 06.01.2022