Skip to main content
DA / EN

Bestilling af dyr

Rats

Bestilling af dyr:
Alle forsøgsdyr skal bestilles via Biomedicinsk Laboratorium. En sundhedsrapport skal være godkendt af den veterinære ledelse på Biomedicinsk Laboratorium, inden dyrene bestilles. Forsøgsdyr kan ikke bestilles, før der foreligger de nødvendige tilladelser.
Der må påregnes 2-3 uger for levering, karantæne og akklimatisering, inden forsøget kan påbegyndes, Dyr fra ikke godkendt leverandør kræver som regel mere tid, før forsøget kan påbegyndes.
Forsøgsdyr, som importeres fra ikke godkendt leverandør, placeres i karantæne, og bliver først frigivet efter sundhedskontrol for specifikke patogener. Omkostninger herfor viderefaktureres til forskeren.

Opstaldning af forsøgsdyr:
Forsøgsdyr må kun opstaldes i klassificerede områder på Biomedicinsk Laboratorium. Forsøgsdyr må ikke flyttes uden for Biomedicinsk Laboratorium. En undtagelse er dyr til aflivning og in-vitro forsøg. Dyr, der har været flyttet fra Biomedicinsk Laboratorium, må ikke re-introduceres pga. smitterisiko.

Sundhedskontrol af forsøgsdyr:
På Biomedicinsk Laboratorium foretages fire gange årligt en generel sundhedskontrol af mus og rotter ved stikprøver i besætningen. Der indgår serologiske, bakteriologiske og parasitologiske undersøgelser i den rutinemæssige sundhedskontrol. Der udarbejdes en sundhedsrapport efter hver undersøgelse. Yderligere udføres undersøgelse efter fund af selvdøde dyr og forekomst af sygdom. Forskere vil blive orienteret om forekomst af sygdom i deres forsøgsdyr.

Transport af forsøgsdyr:
Forsendelse af forsøgsdyr til andre institutioner er kun mulig efter aftale med den veterinære ledelse, som er ansvarlig for udfyldelse af eksportcertifikater. Forsøgsdyr må kun forsendes i dertil egnede transportkasser. Dyr til aflivning og til in-vitro forsøg må kun transporteres i dertil egnede og mærkede transportkasser.

Godkendte leverandører (alfabetisk):
Charles River
Envigo
Janvier
Jackson Laboratories (JAX)
Scanbur (Charles River agentur)
Taconic

 


Sidst opdateret: 07.08.2020