Skip to main content

Uddannelsesevaluering med eksterne eksperter

Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik (1) , skal universitetets uddannelser regelmæssigt (mindst hvert sjette år) gennemføre en evaluering af uddannelsen med inddragelse af eksterne aktører / eksperter.

Hensigten er med jævne mellemrum at:

  • Kunne bidrage konstruktivt til uddannelsesledelsens overvejelser i relation til udvikling og kvalitet på uddannelsen – både generelt samt i konkrete problemstillinger.
  • Få et kritisk eksternt blik på uddannelsen eller dele af uddannelsen, som både kan være et modspil til de institutionsinterne opfattelser, og som rækker ud over specifikke interesser, som fx aftagerpaneler kan have i uddannelsens dimittender.

    En evalueringsproces tager typisk et halvt år og involvere evaluerede uddannelse, fakultetet og et til lejligheden nedsat ekspertudvalg. Resultatet fra disse evalueringer drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddanneles-, instituttets og fakultetets ledelse.

 (1) Delpolitik for Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning (indikator 6.1.5.1) samt universitetets Principper for evaluering af uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter

 

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 21.02.2019