Skip to main content

Studiestartsundersøgelser

Hvert år evalueres studiestarten på fakultetets diplomingeniør og civilingeniør (bachelorniveau) gennem studiestartsundersøgelsen.

I undersøgelsen spørges ind til de studerendes modtagelse på uddannelsen, informationsniveauet med mere. Resultatet fra studiestartsundersøgelsen drøftes dels internt på uddannelsen i dennes uddannelsesudvalg; dels på årlige statusmøder mellem uddannelsens-, instituttets- og fakultetets ledelse og dels på møde mellem uddannelsen, dens mentorer og fakultetet. Derudover indgår undersøgelsen i planlægningen af kommende års studiestart.

Du kan se de uddannelsesspecifikke studiestartsundersøgelser og samlede rapporter herunder.

 

 

Studiestartsundersøgelser fordelt på uddannelser

Rapporter fordelt på uddannelser:

Diplomingeniør:

Diplomingeniør i Bygningsteknik

Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi (Stærkstrøm) (Ingen undersøgelse grundet for lav svarprocent)

Diplomingeniør i Elektronik

Diplomingeniør i Electronics (Ingen undersøgelse grundet for lavt respondentantal)

Diplomingeniør i Global Management and Manufacturing

Diplomingeniør i Integreret Design

Diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Diplomingeniør i Maskinteknik

Diplomingeniør i Mechatronics

Diplomingeniør i Produktion

Diplomingeniør i Robotteknologi

Diplomingeniør i Softwareteknologi
   

Civilingeniør:

Civilingeniør i Energiteknologi

Civilingeniøruddannelsen i Electronics (Ingen undersøgelse grundet for lavt respondentantal) 

Civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi (Ingen undersøgelse grundet for lav svarprocent)

Civilingeniør i Innovation and Business

Civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi

Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi

Civilingeniør i Mechatronics  (Ingen undersøgelse grundet for lavt respondentantal)

Civilingeniør i Product Development and Innovation  (Ingen undersøgelse grundet for lav svarprocent)

Civilingeniør i Robotteknologi

Civilingeniør i Software Engineering

Civilingeniør i Velfærdsteknologi

Samlet rapport for ingeniøruddannelserne på SDU

Det Tekniske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 7300

Sidst opdateret: 24.02.2020