Skip to main content

Netværk og Partnerskab

For at øge viden og skabe muligheder for samarbejde har SDU Galaxy aktive medlemmer i forskellige eksterne partnerskaber og netværk. Nedenfor finder du en liste over vores aktiviteter hos Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Partnerskabet Space Exploration Denmark

Partnerskabet vil gennem Danmarks deltagelse i internationale Space Exploration missioner bidrage til at gøre verden fredeligere og danskerne rigere, sundere og klogere på solsystemet og hvor vi selv kommer fra, mens vi samtidigt inspirerer børn og unge til selv at blive explorers og vælge naturvidenskabelige og tekniske fag.

Partnerskabet er et fælles offentligt-privat partnerskab der sammen udnytter det danske potentiale for Space Exploration. Partnerskabet samler bl.a. marsforskere, rummedicinere, medikovirksomheder, arkitekter, satellitudviklere og robotforskere under navnet Space Exploration Danmark.

Læs mere om partnerskabet og fremtidige aktiviteter.

Partnerskab for Rumrelaterede Uddannelser

Visionen bag partnerskabet er at placere Danmark blandt de førende til at anvende rumbaseret teknologi, viden, data og infrastruktur som en uddannelsesmæssig ressource på de danske universiteter. Partnerskabet vil arbejde for at realisere denne vision gennem samarbejde på tværs af de danske universiteter.

Læs mere om partnerskabet og fremtidige aktiviteter.

Science and Space Technology

Det danske engagement i rumbaseret naturvidenskab skal udvide kendskabet til universets fysiske egenskaber og bidrage til forståelsen af det naturvidenskabelige verdensbillede i kraft af fremragende dansk forskning og teknologi. Partnerskabet skaber den bedst mulige ramme for danske forskere og private virksomheder til at styrke de naturvidenskabelige miljøer i Danmark for at kunne implementere visionen.

Læs mere om partnerskabet og fremtidige aktiviteter.

Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis

Partnerskabet anvender, etablerer og udvikler rumbaserede løsninger inden for Arktis til gavn for Kongeriget Danmark og Arktis. Det kan f.eks. være inden for klima, miljø, biodiversitet, vækst, transport, sikkerhed, overvågning og den bredere samfundsmæssige udvikling. Ved at samle de bedste kræfter inden for området i ét partnerskab kan vi skabe værdi for Kongeriget Danmark såvel som Arktis og styrke Kongeriget Danmarks position som en af verdens førende inden for arktisk monitorering.

Læs mere om partnerskabet og fremtidige aktiviteter.

Sidst opdateret: 15.03.2021