Skip to main content

Energi og grøn omstilling

Energi og grøn omstilling

Forskning inden for energi ved det Tekniske Fakultet omfatter produktion af energi fra kilder som sol, vind og biomasse og anvendelse af energi i bygninger, transport og industri/landbrug.

Vejen væk fra fossilt brændstof

I omstillingen fra central fossilt baseret energiproduktion til decentral energiproduktion fra sol, vind og biomasse bliver sektorkobling og sammenhæng mellem energiproduktion og -forbrug vigtige elementer. Forskningsaktiviteterne retter sig derfor også imod forskning i P2X/energilagring og anvendelse af digitalisering/AI/big-data.