Skip to main content

Vejen væk fra fossilt brændstof

I omstillingen fra central fossilt baseret energiproduktion til decentral energiproduktion fra sol, vind og biomasse bliver sektorkobling og sammenhæng mellem energiproduktion og -forbrug vigtige elementer. Forskningsaktiviteterne retter sig derfor også imod forskning i P2X/energilagring og anvendelse af digitalisering/AI/big-data.