Skip to main content

Opfølgning på arbejdet med kvalitetspolitikken

Uddannelsernes uddannelsesberetninger og drøftelsen af dem ved statusmøder udgør, sammen med den samlede fakultetsuddannelsesbretning, et væsentligt omdrejningspunkt for opfølgningen på arbejdet med uddannelseskvalitet.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udarbejdes der uddannelsesberetninger for alle uddannelser hvert år i tæt samarbejde mellem studieleder, studiekoordinator og kvalitetskonsulenter. Uddannelsesberetningen giver en samlet og kommenteret fremstilling af alle væsentlige elementer af kvalitetsarbejdet for den enkelte uddannelse. 

Beretningerne inkluderer

  • en opfølgning på forrige beretnings handleplan
  • en fremstilling af nøgletal for uddannelsen
  • en gennemgang af samtlige rapporteringer fra uddannelsens samlede kvalitetsarbejde
  • en strategisk analyse af uddannelsen (SWOT)
  • en gennemgang af alle delpolitikker med status for alle indikatorer.

Uddannelsesberetningerne drøftes på uddannelsens årlige statusmøde med deltagelse af studenterrepræsentant, studieleder, dekan, institutleder(e), lederne af hhv. Forskning & Udvikling, Uddannelse & Kvalitet og SUND kommunikation, sekretariatschef og en kvalitetskonsulent. Leder af Forskning & Udvikling er mødeleder.

I lige år udarbejdes desuden en fakultetsuddannelsesberetning, der samler op på særlige opmærksomhedspunkter på tværs af fakultetets uddannelser.

Sidst opdateret: 02.01.2023