Skip to main content

Kvalitetsorganisationen

Uddannelse & Kvalitet understøtter og giver generel administrativ support til uddannelsernes og studieledelsernes arbejde med kvalitetspolitikken. Den løbende og praktiske udmøntning af kvalitetspolitikken koordineres og faciliteres af bl.a. studiekoordinatorer, modulsekretærer, klinikkoordinatorer og planlæggere. Studiekoordinatorerne har særlige opgaver og ansvar i relation til kvalitetspolitikken.

Forskning & Udviklings kvalitetskonsulenter skaber rammer og databaseret vidensgrundlag for fakultets kvalitetsarbejde gennem for eksempel at udarbejde og vedligeholde guidelines og procedurer, og ved at gennemføre effektmålinger, analyser og undersøgelser på tværs af uddannelserne. Forskning & Udvikling planlægger og gennemfører undersøgelser, udarbejder og hjælper med at udfylde skabeloner for eksempelvis studieordninger, handleplaner og uddannelsesberetninger, sørger for tilstedeværelsen af opdaterede nøgletal, og tager initiativ og/eller udfører særlige undersøgelser, når der er behov for det i forbindelse med kvalitetsarbejdet. Forskning & Udvikling indgår dermed både i det løbende kvalitetsarbejde, udfylder en supportfunktion for bl.a. studieledere, og leverer ledelsesinformation til studieledere, sekretariatschef og fakultetets øvrige ledelse.

Dekansekretariatet bidrager via funktionsområdet SUND kommunikation især til kvalitetsarbejdet i forbindelse med markedsføring, rekrutterings- og brobygningsaktiviteter. 

 

Sidst opdateret: 02.01.2023