Skip to main content
DA / EN

Feedback

Helt overordnet betyder feedback ”tilbagemelding”. Det er altså en tilbagemelding et menneske giver et andet, angående oplevelsen af vedkommendes arbejde. Feedback retter opmærksomheden på, hvad der er godt, og hvor der er plads til udvikling. Feedback i denne forstand er dermed en eksplicit formativ aktivitet, hvis formål er et menneskes udvikling indenfor et eller flere områder.

Ved SUND Uddannelse har vi udarbejdet et kort inspirationskatalog til feedbackformer som man kan tage udgangspunkt i, planlægningen af sin undervisning.

Sidst opdateret: 02.01.2023