Skip to main content
Lægebesøg

Hvorfor går du ikke til lægen?

I disse dage modtager 150.000 danskere spørgsmål om symptomer, hvordan de går til læge og om deres erfaringer med sundhedsvæsenet.

Af Marianne Lie Becker, , 11-05-2022

Træthed, utilpashed, ondt i ryggen, blod i afføringen? Hvilke symptomer fra kroppen oplever danskerne? Hvilke symptomer oplever vi som almindeligt ubehag, der går i sig selv igen, eller som vi selv kan løse? Og hvilke symptomer kontakter vi lægen med?

Disse spørgsmål skal 150.000 danskere være med til at afdække i en stor, landsdækkende undersøgelse, der udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet.

Klogere på barrierer

- Som sundhedsprofessionelle er vi interesserede i at blive klogere på, hvilke barrierer der er for at gå til læge. I vores arbejde oplever vi, at der er stor forskel på, hvordan og hvornår patienter går til læge og hvordan de forstår deres symptomer og navigerer i sundhedsvæsenet generelt, fortæller Dorte Ejg Jarbøl, praktiserende læge og professor i almen medicin på SDU, som leder undersøgelsen.

- Det får os til at undre os. Hvorfor søger nogle læge med symptomer, mens andre ikke gør?

Som sundhedsprofessionelle er vi interesserede i at blive klogere på, hvilke barrierer der er for at gå til læge

Dorte Ejg Jarbøl, professor

Ved en lang række sygdomme er det afgørende, at patienterne behandles så hurtigt som muligt, og derfor vil forskerne fra SDU gerne undersøge, hvad der afholder nogle patienter fra at henvende sig til lægen.

Er det fordi den enkelte ikke forbinder symptomerne med mulige tegn på sygdom, afventer de i håb om, at symptomerne forsvinder igen, eller har de måske brug for, at andre skal tilskynde dem til at gå til lægen?

- Med viden om, hvad der betyder noget for, om den enkelte søger læge og med viden om danskernes erfaringer med sundhed og sygdom i øvrigt, har vi mulighed for at pege på, hvor fremtidige sundhedsindsatser kan styrkes.

Mange forhold har betydning

- Vi ved fra vores første spørgeskemaundersøgelse, Den Danske Symptomkohorte, der blev udført i 2012, at langt fra alle, der oplever symptomer, søger læge, fortæller Dorte Ejg Jarbøl og uddyber:

- Rigtig mange forhold - som livsstil, køn, alder og netværket omkring en - har betydning for, om vi kontakter lægen eller ej. På baggrund af resultaterne fra 2012 kan vi se, at nogle af de personer, der sjældnere søger læge og oftere rapporterer barrierer for at kontakte lægen, er yngre personer uden eller med sparsomt socialt netværk og uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Undersøger danskeres adfærd gennem 10 år

Med Den Danske Symptomkohorte i 2022 skal udviklingen i og ændringen af danskernes symptomoplevelser og lægesøgning gennem de seneste 10 år undersøges.

- Vores udgangspunkt er, at forskellige mennesker har behov for forskellige indgange til sundhedsvæsenet. Med denne undersøgelse ønsker vi at danne baggrund for et bedre og mere tilgængeligt sundhedsvæsen for alle danskere, fortæller Dorte Ejg Jarbøl.


Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet.
Projektet hedder Den Danske Symptomkohorte (DaSK).
Læs mere om DaSK

Af de 150.000 danskere over 20 år, som får et spørgeskema i deres e-Boks, er de 50.000 deltagere fra undersøgelsen i 2012, mens 100.000 er tilfældigt nye udvalgte. De første resultater fra undersøgelsen forventes offentliggjort i 2023.


Mød forskeren

Dorte Ejg Jarbøl er professor i almen medicin på Institut for Sundhedstjenesteforskning og tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis. Samtidig er hun praktiserende læge. Hovedfokus for hendes forskning er sammenhænge mellem symptomkomplekser i befolkningen, symptomfortolkning og lægesøgning.

Mød forskeren

Redaktionen afsluttet: 11.05.2022