Skip to main content

Ole Skøtt

Dekan
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Telefon: +45 6550 3752
Email: oskott@health.sdu.dk

Professor Ole Skøtt er dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Dekanen varetager ledelsen af hovedområdet. Dekanen sikrer sammenhæng mellem forskning og uddannelse og kvalitet af uddannelse og undervisning samt tværgående kvalitetsudvikling af hovedområdets uddannelse og forskning.

Dekanen er medlem af Syddansk Universitets direktion.

Ole Skøtt