Skip to main content

Forskningsenheder ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Institut for Idræt og Biomekanik

Active Living
Bevægelse, Kultur og Samfund
Exercise Epidemiology
Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet
Idrætspædagogik og Sportspsykologi
Klinisk Biomekanik
Muskelfysiologi og Biomekanik
Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi

Klinisk Institut

Akut medicin
Anæstesiologi
Arbejds- og Miljømedicin 
Bridge
Børne- og ungdomspsykiatri 
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Dermato-Venerologi og Allergi
Geriatri
Gynækologi og Obstetrik
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
Human Genetik
Hæmatologi
Infektionsmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk Biokemi
Klinisk Epidemiologi
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Klinisk Immunologi
Klinisk Mikrobiologi 
Kæbe-kirurgi
Lungemedicin 
Medicinsk Endokrinologi
Medicinsk Gastroenterologi
Nefrologi
Neurokirurgi
Neurologi
Oftalmologi
Onkologi
OPEN
Ortopædkirurgi 
Oto-rhino-laryngologi
Patologi
Plastikkirurgi
Psykiatri
Pædiatri
Radiologi
Rehabilitering
REPA
Reumatologi
Urologi
Forskningsenheden for Telepsykiatri
BRIDGE (Brain Research - Inter-Disciplinary Guided Excellence)

Institut for Molekylær Medicin

Cancer- og Inflammationsforskning
Kardiovaskulær og Renal Forskning
Neurobiologisk Forskning

Institut for Psykologi

Videnscenter for psykotraumatologi
PSYDOC - PSYchology in Diabetes, Obesity and Cardiovascular diseases
Health PSY: COME (Communication, Movement, and Environment)
PsychMeasure
Udsatte Børn og Unge

Institut for Regional Sundhedsforskning

Coloncancer
Enhed for Sundhedstjenesteforskning
Klinisk Cellebiologi
Molekylær ældningsforskning 
Neurologi
Reumatologi 
Rygcenter Syddanmark
Urologi
Epilepsihospitalet Filadelfia
Center Sygehus Lillebælt
Center Sydvestjylland
Center Sønderjylland

Retsmedicinsk Institut

Retsmedicin 

Institut for Sundhedstjenesteforskning

Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) 
Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB)
Klinisk Farmakologi og Farmaci
Miljømedicin
Sundhedsfremme
Enheden for Brugerperspektiver (eBP)
DaCHE - Dansk Center for Sundhedsøkonomi
CMSS – Center for Maritim Sundhed og Samfund

Statens Institut for Folkesundhed

Forskningsafdelingen Sundhed og social kontekst
Forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen

Sidst opdateret: 26.10.2021