Skip to main content

Forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Den forskning, der bedrives af fakultetets forskere i indbyrdes samarbejde eller i samarbejde med eksterne parter, er også grundlaget for de uddannelser, som fakultetet udbyder og grundlag for den myndighedsbetjening, som fakultetet tilbyder.

På SUND/SDU forsker vi på højt internationalt niveau i områder, der har relevans for folkesundheden og sygdomsbehandling. Det betyder, at vi både er stærke på det forebyggende og det behandlende område.

Forskningsmiljøerne på fakultetet er troværdige og har fokus på forskningsfrihed og originalitet. Forskerne er nyskabende og helhedsorienterede og samarbejder i vid udstrækning med sundhedsvæsenet generelt, med andre forskningsmiljøer på SDU, samt internationalt. Men også med sponsorer og det omgivende samfund.

Fakultetet er den regionale støtte for al sundhedsvidenskabelig forskning og har til det formål skabt en række støttefunktioner, som kan findes her på hjemmesiden.

PURE

Login og indberetning i PU:RE.

Mere om PU:RE

Sidst opdateret: 17.12.2019