Skip to main content
DA / EN

Nyudnævnt professor om velfærdsstatens udfordringer: Politik gør en forskel

Pieter Vanhuysse forsker i samspillet mellem velfærdspolitik og økonomi. Han har især interesseret sig for betydningen af den aldrende befolkning i Europa, og hvordan sociale investeringer i yngre generationer kan være med til at ruste velfærdsstaten til fremtidens befolkningssammensætning.

Pieter Vanhuysse er i marts 2015 tiltrådt som professor ved Center for Velfærdsstatsforskning på SDU. Han beskæftiger sig med komparativ velfærdsstatspolitik og demografi i Europa.

Hans forskning viser blandt andet, at velfærdsstater og -politik kan indrettes, så det voksende antal ældre medborgere ikke fører til en skævvridning af de sociale udgifter til f.eks. pension og pleje til fordel for investeringer i uddannelse.

- Demografi er ikke en uundgåelig skæbne – den rigtige politik kan gøre en stor forskel, som f.eks. den nordiske model har demonstreret. Italien og Grækenland er begge nationer med mange ældre, som bruger enorme udgifter på ældreområdet. Men i lande som Tyskland og Sverige er der ikke samme skævhed i investeringerne til ældre og yngre generationer, selvom andelen af ældre også er stor dér, siger Pieter Vanhuysse.

Satser på børn og unge efter krisen
Et af Pieter Vanhuysses nyere forskningsområder er betydningen af den samfundsmæssige investering i menneskelig kapital (human capital), hvor det især er børn på 0-6 år samt unge mellem 15 og 25 i overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet, der er kommet i fokus.

- Traditionelt har europæisk velfærdspolitik handlet om at hjælpe borgere, når de er blevet arbejdsløse eller er syge. Men i de seneste år har politikken ændret sig, så der i modsætning til før krisen, sættes mere præventivt ind. Derfor investeres der generelt mere i den tidlige barndom, både i uddannelsessystemet, men også for at hjælpe og støtte de børn, som på forskellige måder lider alvorlige afsavn. Det handler om, hvad der vil gavne velfærdssamfundene i fremtiden, og det forsøger vi via forskningen at komme med kvalificerede bud på, lyder det fra SDU-professoren.

Pieter Vanhuysse har ikke mindst koncentreret sig om udviklingen i Central- og Østeuropa, men der er flere grunde til, at han har valgt at tage til SDU for at forske:

- Udover at SDU har et rigtigt stærkt fagmiljø for velfærdsforskning, så er det danske uddannelsessystem og velfærdsmodel et forbillede for andre europæiske nationer. Vi kan se, at nationer som Polen og Tjekkiet er begyndt at overtage best practices fra Skandinavien, så de orienterer sig mere mod Vest- fremfor mod Østeuropa, siger Pieter Vanhuysse.

 

Pieter Vanhuysse
Professor på Center for Velfærdsstatsforskning ved Institut for Statskundskab.
Før han kom til SDU, var han vicedirektør og forskningsleder ved European Centre for Social Welfare Policy and Research i Wien.

Udvalgte bøger og publikationer:

  • Intergenerational Justice and Public Policy in Europe, (European Social Observatory (OSE) Paper Series, Opinion Paper No. 16, 2014). Artiklen kan downloades her.
  • Ageing Populations in Post-Industrial Democracies: Comparative Studies of Policies and Politics (Routledge/ECPR, 2012), sammen med Achim Goerres. Se mere om bogen.
  • Divide and Pacify: Strategic Social Policies and Political Protests in Post-Communist Democracies (Central European University Press, 2006). Se mere om bogen.

Redaktionen afsluttet: 19.03.2015