Skip to main content
DA / EN

Studerende og virksomheder mødte hinanden

Omkring 300 studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser og 20 lokale virksomheder mødtes på SDU for at tale projektorienteret forløb, studiejob og specialesamarbejder.

Der blev netværket, og der blev udvekslet ideer og kontaktoplysninger, da studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser tirsdag den 2. oktober fik mulighed for at møde repræsentanter fra 20 lokale virksomheder, heriblandt Deloitte, Kompan, Spillemyndigheden og Udlændingestyrelsen (se hele listen nedenfor).

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet afholdt sammen med Odense Kommune karrierearrangementet ”Student2Company Match”, og som titlen afslører, handlede det om at få skabt kontakt mellem studerende og virksomheder – og om at få en dialog i gang om de mange samarbejdsmuligheder, parterne kan tilbyde hinanden.

For eksempel kan de studerende bringe deres kompetencer i spil i forbindelse med et projektorienteret forløb eller et studiejob, men det kan også være projekter og specialer, der skal løses – og som for virksomhederne kan være en kilde til ny viden og nye perspektiver.

Flere studerende og virksomheder indgik allerede konkrete samarbejdsaftaler på dagen, og andre studerende mødte en potentiel arbejdsgiver eller lærte mere om, hvilke kompetencer deres kommende arbejdsgivere efterspørger.

Deltagende virksomheder:
Micro Matic
Teach First Danmark
IntelliFinder A/S
Deloitte
Lejernes Landsorganisation
Inspiringdenmark.dk
B&R Automation
Gældstyrelsen
Miljøstyrelsen
Online Plus
Lidl Danmark
Odense Kommune
STOK Emballage
Kompan
Camp Sprog&Sport
Cane-line
Spillemyndigheden
Udlændingestyrelsen
PwC

Projektorienterede forløb betaler sig

Danmarks Evalueringsinstitut har i 2016 kortlagt, at projektorienterede forløb og relevante studiejobs har en positiv beskæftigelseseffekt. Analysen viste, at dimittender med en samfundsvidenskabelig uddannelse, der under deres studietid havde et studiejob eller indgik i et projektorienteret forløb, havde 19% større chance for at påvirke deres karrieremuligheder positivt. Samtidig var der en løneffekt på 3158 kroner om måneden.

Læs rapporten

Redaktionen afsluttet: 03.10.2018