Skip to main content
Små og mellemstore virksomheder

SDU undersøger, hvordan mindre virksomheder tackler coronakrisen

Coronakrisen har påvirket mange i erhvervslivet. Det gælder også små og mellemstore virksomheder, men hvordan står det reelt set til med dem? Det har en forskergruppe fra SDU valgt at undersøge i et nyt projekt.

Af Tanya Møller Knudsen, , 04-06-2020

Fem forskere er i øjeblikket i gang med et forskningsprojekt, som stiller skarpt på, hvordan danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) håndterer personaleledelse og arbejdsforhold under corona.

Undersøgelsen skal kort fortalt give et større indblik i, hvordan virksomheder, medarbejdere og ledere bliver påvirket af de ændringer og nye vilkår, som coronavirussens indtog har ført med sig.

- Omvæltningerne som følge af coronasituationen skete meget hurtigt, og spørgsmålet er, hvordan de mindre virksomheder tackler så store, negative og pludselige forandringer? Hvordan opleves situationen, og hvordan justerer virksomheder deres personaleledelse? Dét handler vores projekt om, siger postdoc Elena Shulzhenko fra Institut for Marketing & Management.

- I vores projekt indsamler og bearbejder vi information, der gerne skulle generere vigtig viden og indsigt til gavn for SMV’erne – og dermed være til gavn for økonomi og beskæftigelse i Danmark, tilføjer Marian van Bakel, lektor ved Institut for Marketing & Management.

Små og mellemstore virksomheder er vigtige for dansk erhverv

At forskerne har valgt at undersøge lige præcis SMV’er, skyldes deres essentielle rolle i erhvervslivet. Martin Senderovitz, lektor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, forklarer, hvad deres rolle er:

- SMV’erne udgør en meget vigtig del af dansk erhvervsliv, og udviklingen i virksomhederne har stor betydning for dansk økonomi. SMV’erne er vigtige for innovationsevnen i Danmark, og det er statistisk sådan, at ca. 99% af alle virksomheder målt i antal i Danmark er SMV'er.

For forskergruppen har deres hidtidige forskning om SMV’er været et springbræt til projektet, fortæller Elena Shulzhenko:

- Vi ved fra forskning en hel del om SMV’er, når det drejer sig om deres innovationsevne, vækst, organisationsudvikling mv. Men når det drejer sig om personaleledelse og arbejdsforhold, dvs. Human Resource Management (HRM), er den forskningsmæssige viden mere begrænset. HRM som faglig disciplin har traditionelt fokuseret på arbejdsforhold i større virksomheder, og vi ved forskningsmæssigt ikke nok om, hvordan mindre organisationer griber det an.

SMV’erne tilpasser sig

Undersøgelsen er stadig i gang, men forskerne kan allerede præsentere nogle foreløbige resultater.

- Vi kan se, at virksomhederne benytter sig af en lang række forskellige tiltag for at forsøge at tilpasse sig til en helt ny og mere usikker situation. SMV’erne er generelt fleksible og gode til hurtigt at tilpasse sig til ændringer i markedet, men samtidigt er de også sårbare ift. nedgang i konjunkturerne og markedsmuligheder pga. begrænsede finansielle ressourcer og manglende økonomisk ’buffer’, siger Martin Senderovitz.

Undersøgelsen fortsætter i juni måned med, da markederne i mange brancher stadig er hårdt ramt trods genåbningen.

Indtil videre har ca. 100 virksomheder deltaget, og forskerne håber, at endnu flere medarbejdere og ledere i SMV’er vil bidrage til undersøgelsen.

Redaktionen afsluttet: 04.06.2020