Skip to main content

Projekt sætter skub i virksomheders eksport

I projektet ”Vækst via Viden og eXport” har 14 virksomheder arbejdet med nye metoder til, hvordan de kan øge deres eksport. Virksomhederne vurderer, at de inden for de næste to år har et eksportpotentiale på 60 millioner kroner. På en konference den 9. februar vil virksomhederne og forskere fra SDU dele erfaringerne fra projektet.

Et forpligtende samarbejde mellem virksomheder kan bane vejen for at indtage nye eksportmarkeder, skabe nye produkter og øge dansk eksport. 

Det viser erfaringerne fra et projekt, som forskere og konsulenter fra SDU har faciliteret. Her har 14 virksomheder fået viden om og metoder til, hvordan de ved fælles indsats kan øge deres eksport.

Projektet ”Vækst via Viden og eXport” – VVX-projektet – er finansieret af Industriens Fond, som gennem længere tid har haft fokus på denne agenda, fortæller administrerende direktør Mads Lebech:

- Adgangen til nye markeder og ny eksport er altafgørende for danske virksomheder. VVX-projektet har bidraget til, at nogle af de virksomheder, der hidtil, af forskellige årsager, har afholdt sig fra at eksportere, nu har fået værdifuld sparring hos succesfulde eksportører og derigennem oparbejdet både viden og praktiske kompetencer til at rykke ud over Danmarks grænser.

Et stort eksportpotentiale                                                    
Eksportsamarbejdet mellem de 14 virksomheder har haft stor værdi. På et år har virksomhederne i gennemsnit genereret 4,2 millioner kroner i eksportindtægter. Virksomhederne vurderer desuden, at eksportpotentialet inden for de næste to år udgør 60 millioner kroner.

Ivan Tyrsted, projektleder og konsulent ved SDU’s udviklingsenhed interAct, fortæller, hvorfor det er oplagt samarbejde om eksport:

- Når en virksomhed vil etablere eksport for første gang, er det tidskrævende og vanskeligt at få de rigtige kontakter og finde de rette kanaler. Men ved at trække på allerede eksporterfarne virksomheder, kan man skabe samarbejder, der både udnytter eksportkanalerne og innovationskraften, så alle parter får noget ud af samarbejdet.

 

 

Få viden om eksportsamarbejde

Projektet har nu nået sin afslutning, og den 9. februar sætter en konference på SDU fokus på virksomhedernes erfaringer.

 

Konferencen foregår på SDU’s Campus Kolding, Universitetsparken 1, fra kl. 14-17.

 

Her vil direktør Søren Ravn fra Sjølund A/S, innovationschef Kirsten Jensen fra Easyfood A/S og direktør Per Lachenmeier fra EasyRobotics fortælle om deres tilgang til og erfaringer med eksportsamarbejde.

 

Alle er velkomne til at deltage i konferencen. Se programmet for dagen eller tilmeld dig på interActs hjemmeside. Du kan også læse mere om projektet i denne pressemeddelelse.

 

Redaktionen afsluttet: 01.02.2017