Skip to main content
Navnenyt

Både statistik-nørd og hands-on formidler

Nicole Richter, der for nylig blev udnævnt som professor her på SDU, har gennem sin forskning inden for virtuel kommunikation givet os helt nye grundlag for at drive virksomheder med medarbejdere fra hele verden.

Af Judy Hermansen, , 16-04-2024

Nicole F. Richter er professor på Institut for Virksomhedsledelse og forsker i international business og ledelse af den multikulturelle medarbejderstab, der bliver mere og mere almindelig på arbejdsmarkedet i dag. Det er en forskning, som er superrelevant for virksomhederne, og Nicole formidler utrætteligt og kreativt på alle de platforme, hun kan komme i nærheden af. Samtidig forsker hun i allerforreste linje indenfor kvantitativ teori og udvikler statistiske metoder, der kan gøre ledelsesbeslutninger skarpere.

- Lige nu forsker jeg i tre temaer, som hænger tæt sammen i den virkelige verden: Hvordan får vi en vellykket integration af migranter i vores virksomheder og i vores samfund? Hvordan får man succes i de multikulturelle, geografisk spredte teams, som samarbejder virtuelt? Hvilke præferencer, arbejdsformer og dynamikker karakteriserer lederskab rundt omkring på kloden?

- Som en slags tværgående aktivitet, kan man vel kalde det, forsøger jeg samtidig at udvikle nye empiriske forskningsmetoder til gavn for både den akademiske verden og for erhvervslivet.

Nicole Richter

Hvordan skaber vi menneskelige og økonomiske resultater på den multikulturelle arbejdsplads?

Da migrationsbølgen ramte Europa i 2015, boostede det samtidig forskningen i management af arbejdsstyrker med migrantbaggrund. Resultatet var en hidtil uset udvikling af praksisorienterede strategier til at skabe trivsel på den multikulturelle arbejdsplads og få medarbejderne til at blomstre og performe bedst muligt til gavn for hele samfundet.

Nicole har været med hele vejen, og hendes konkrete anbefalinger til, hvad virksomheder kan gøre for at integrere det internationale talent, hviler på et meget solidt empirisk fundament. Det er med andre ord en forskning, som er helt i tråd med FNs udviklingsmål og et omdrejningspunkt for social bæredygtighed.

- Min forskning involverer i øjeblikket tre uafhængige, men relaterede storskala-studier. Det første identificerer, hvilke organisatoriske og individuelle faktorer (fx tværkulturelle kompetencer), der betyder mest for en vellykket integration af internationale medarbejdere på arbejdspladsen. På baggrund af data herfra har vi udviklet en migrant typologi og et hands-on skema over en række organisatoriske praksissers positive og negative konsekvenser for integration af forskellige grupper af migranter.

Den empiriske undersøgelse blev gennemført i Tyskland, som er et af de europæiske lande, der har haft den største migrantstrøm. Næste studie bygger på det fundament, og er et samarbejde med fire virksomheder, som alle har hovedkvarter i Danmark: En lille, to mellemstore og et stort multinationalt firma, der har givet Nicole og hendes hold adgang til at samle data blandt alle deres medarbejdere.

- Det var helt fantastisk, at både små og store danske virksomheder gav os lov til at rulle dette projekt ud i alle deres afdelinger. Dermed fik vi adgang til mere end 10.000 medarbejdere i alt. For dette projekt har jeg to gange været blandt finalisterne til HR Researcher prisen i Danmark, plus at det bidrog til, at vi fik midler fra EURAM.

Den tredje og sidste undersøgelse er en del af et lidt større forskningsnetværk, som involverer 12 lande fra Nordeuropa og andre steder på kloden, bl.a. Australien, Canada og USA. Her er dataindsamlingen også i hus nu, og der er et virkelig solidt empirisk grundlag for at dokumentere, hvilke faktorer, der påvirker migrantmedarbejderes integration og karriere.

Kan man mon lede de globale virtuelle teams?

Den digitale udvikling gjorde globale virtuelle teams (GVT) mulige, og Covid-pandemien gjorde dem almindelige. Nicole og hendes kolleger forskede i GVT og tværkulturelle kompetencer længe før, vi kendte til nedlukning og hjemmearbejde, men da den arbejdsform blev ”populær”, inddrog gruppen også ledelsesmæssige aspekter som fx medarbejdertrivsel i deres studier. Det foregik sammen med X-Culture, som er et samarbejdsprojekt mellem universitetet og erhvervslivet, hvor virksomheder kan stille opgaver til de studerende og deres undervisere.

X-Culture blev søsat i 2010 og har siden indsamlet data om, hvordan det er at arbejde i et GVT, og projektet rundede i 2023 et deltagertal på godt 100.000 personer fra mere end 15.000 GVTer.

- Vi har fået adgang til X-Culture projektets data og har sammen med dem udviklet en række forskellige spørgeskemaer rettet mod specielle undertemaer, der har været særligt interessante for vores forskning. Som en udløber af det samarbejde har vi også fået etableret en egen sektion af European Journal of International Management, der fokuserer på nye indsigter indenfor dette forholdsvis unge forskningsfelt.

Parallelt med X-Culture projektet analyserer Nicole sammen med en kollega fra Aarhus Universitet data om GVT i en stor international dansk virksomhed. Og der er i skrivende stund fire nye forskningsartikler i ovnen. De kommer til at handle om, hvilke effekter vi kan registrere i kølvandet på forskellige typer af diversitet, og hvilke årsager der er til, at ledelse og lederroller opstår i disse ellers ret selvkørende teams – for det gør de faktisk.

Lederskab i GVT er et forholdsvis nyt forskningsfelt, som også stiller nogle nye forskningsspørgsmål – ikke mindst i kraft af sin digitale ”natur”. Bl.a. om AI kan erstatte menneskeligt lederskab i GVT, hvilket ifølge Nicole langt fra er utænkeligt. '

- Vi ved stadig ikke nok om, hvor effektiv menneskelig ledelse og adfærd er i disse arbejdsmiljøer. Men stille og roligt overtager AI nogle af de ledelsesfunktioner, som traditionelt er blevet udført af mennesker. Der er en del forskning, som tyder på, at det er på tide at vågne op fra den romantiske forestilling om, at det menneskelige lederskab aldrig kan overtages af AI. Men alt det her er nyt, og vi er nysgerrige på det – også hvordan mennesker og AI eventuelt kan supplere hinandens (leder)roller.

Hør mere i denne video

Lederskab kloden rundt

Nicole er SDUs ”country investigator” ved GLOBE 2020 projektet, hvor 70 internationale forskere studerer, hvordan management praktiseres, og hvilke værdier lederskab bygger på i 136 forskellige lande rundt omkring på kloden.

- Vi glæder os vildt over at have fået mulighed for at samarbejde med dette helt store team, som kan supplere vores egne studier og sætte dem i spil sammen med andre relevante deltagere på holdet. I Skandinavien og Nordeuropa har vi allerede et meget velfungerende samarbejde med adskillige kolleger, og dette virkelig storskala projekt vil tilføre endnu mere empirisk viden om tværkulturelle og globale lederskabsaspekter, til gavn for både forskning og praksis.

GLOBE 2020 er et kæmpeprojekt, hvor Nicoles evner og interesse indenfor kvantitativ statistik rigtigt kan folde sig ud, og hun har da også leveret et knivskarpt metodisk bidrag til analyse af store datamængder. Det handler om PLS-SEM ( partial least squares - structural equation modeling ) og NCA ( necessary condition analysis ) – hvilket for nogen bare er en kryptisk samling af bogstaver, men for kvantitative forskere velkendte metoder til dataanalyse. Nicole har foreslået at innovere teorien og kombinere de to metoder for at forbedre grundlaget for strategisk beslutningstagning ude i virksomhederne. Det initiativ har ikke alene givet anerkendelse i forskningsverdenen som internationalt førende ekspert på feltet – det medførte også en nominering til en formidlingspris!

- Vores guide i brugen af PLS-SEM og NCA og vores illustrative eksempler er blevet implementeret i en standard software (SmartPLS), der er et værktøj, som også virksomhederne bruger. Vi har samtidig publiceret et manuskript, som viser, hvordan de to metoder kan kombineres i én samlet importance/performance analyse i forbindelse med strategisk beslutningstagning.

Det smarte ved den kombinerede anvendelse af PLS-SEM og NCA er, at den gør det muligt at identificere både ’should have’ og ’must have’ faktorer, hvilket er enormt vigtigt for at sikre aktivitetens succes. For at sige det lidt populært, så er investeringer i ’should have’ faktorer ikke meget bevendt, hvis der ikke også bliver taget hånd om ’must-have’ faktorer. Fx er et informationssystem kun noget værd for en virksomhed, hvis det bliver anvendt. Brug er altså en nødvendig betingelse (NCA) for, at systemet bidrager til succes. Men måske er brug som overordnet begreb ikke nok. Der kan være andre mere specifikke betingelser længere nede ad abstraktionsstigen som fx ’korrekt brug’ eller ’ændrede arbejdsgange’ o. lign., der også spiller en central rolle for, at informationssystemet bliver et hit.

Med sin idé har Nicole ydet et væsentligt forskningsbidrag til PLS-SEM og NCA både som selvstændige metoder og som kombinerede anvendelser.

Men det stopper ikke her…

- Vi har to nye studier i gang, som beskæftiger sig med HRM-communityet. Det ene illustrerer, hvordan PLS-SEM kan bidrage til HRM-systemforskningen – det andet er en undersøgelse af, hvordan man kan bruge machine-learning og store sprogmodeller (som fx ChatGPT) til at analysere ustrukturerede data omkring diversitet, equity og inklusion.

Formidling ’Beyond the Obvious’

Nicole brænder for at få sin forskning i omdrejninger ude i virksomhederne, og til det formål tager hun ikke alene alle de traditionelle midler i brug – artikler målrettet erhvervslivet, lærebøger, bogkapitler, vejledninger, værktøjer, workshops – hun går gerne en ekstra mil og udvikler også lige sin egen Youtubekanal med videoer, som fx forklarer anvendelsen af PLS-SEM og NCA for studerende og praktikere.

Besøg Nicole Richters Youtubekanal her.

Endelig har hun som den første på Syddansk Universitet i samarbejde med flere internationale kolleger udviklet et blended learning koncept om ”Necessary Condition Analysis” (NCA), der er tilgængeligt som et åbent online kursus (MOOC) på den verdensomspændende platform Coursera. Kurset blev udgivet i 2022, og er et af de mest succesrige på platformen.
Redaktionen afsluttet: 16.04.2024