Skip to main content
DA / EN

Nyt projekt skal sikre bedre integration af energimarkedet

Det danske energimarked oplever omfattende ændringer og krav om forbedret integration mellem el, naturgas og fjernvarme. Et nyt projekt skal udforske fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv.

Politiske incitamenter og den offentlige bevidsthed om bæredygtig energi stiller krav til hele energisektoren om i langt større grad at udvikle og anvende vedvarende energikilder. Det vil føre til en større fleksibilitet på tværs af forskellige energikilder og samtidig udfase kulfyrede centrale kraftværker.

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv for at sikre en gnidningsløs overgang til det fremtidige energisystem – og dermed en betydelig andel af vedvarende energi.

Projektet er støttet med 7,7 millioner kroner fra EUDP – Energy Technology Development and Demonstration Program. SDU’s andel af bevillingen er 2,1 millioner kroner.

Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet er projektkoordinator på projektet, som gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet, Danish Gas Technology og Rambøll.

Læs mere  om projektet (på engelsk).

 

Redaktionen afsluttet: 27.03.2017