Skip to main content
DA / EN

2,6 millioner kroner til at udforske kreativitets oprindelse

Professor Karol Jan Borowiecki får støtte fra Det Frie Forskningsråd til sit forskningsprojekt om, hvordan menneskelig interaktion er en katalysator for kreativ udfoldelse.

Kreativitet er en eftertragtet egenskab på arbejdsmarkedet og i samfundet. Ifølge OECD og United Nations er det kreativiteten, der i vidt omfang driver økonomien og er med til at fremme vækst, jobskabelse og innovation.

Men hvilke mekanismer er centrale for kreativ udfoldelse set i et historisk perspektiv? Hvordan har kreativitet udviklet sig over tid? Og hvordan opstår kreativitet i en proces mellem individer?

Det har Karol Jan Borowiecki, professor mso ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, modtaget 2,6 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv til at udforske nærmere. Midlerne tildeles en eller flere forskere, der vil undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål, der udspringer af forskernes egne idéer.

Karol Jan Borowiecki

(Foto: Michael Yde Katballe) 

Kreative personer og interaktioner samles i database
Hans studie vil kaste lys over, hvordan kreativitet overføres på tværs af individer.

- Det bliver for eksempel interessant at finde ud af, om og hvordan en musiklærer påvirker en studerende, der studerer komposition. Og det samme gælder udvekslingen mellem ligeværdige parter, f.eks. to komponister, og i hvor stor grad de inspirerer hinanden, siger Karol Jan Borowiecki.

Projektet har til formål at udvikle – og anvende – en omfattende database om kreative personer og deres interaktioner.

- Kreativitet er ekstremt vigtigt i samfundet, blandt andet inden for områder som iværksætteri, innovation og kunst. Europa-Kommissionen har afsat midler til at udvikle et kreativt samfund og støtter små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer.    Studiet er derfor relevant for en række interessenter og kan desuden kvalificere beslutningstagere til at træffe bedre beslutninger om økonomi og kultur, siger Karol Jan Borowiecki.

Resultaterne har ligeledes væsentlig betydning for en række andre forskningsområder, eksempelvis arbejdsmarkedsøkonomi, økonomisk historie, byhistorie og sociologi.

Titlen på projektet er “The origins of creativity: How human relations matter”.

Fem andre bevillinger fra rådet
I maj 2017 finansierede Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv fem andre projekter, der er ledet af forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Læs nyheden Forskere får millioner fra Det Frie Forskningsråd.

Mød forskeren

Karol Jan Borowiecki er professor mso ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, hvor han forsker i økonomisk historie og kulturel økonomi. Han er medlem af direktionen i Association of Cultural Economics International og er stifter og medredaktør af EconomistsTalkArt.org.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 23.06.2017