Skip to main content

DFF-bevillinger til to forskere på Samfundsvidenskab

Professor Paul Sharp og lektor Giovanni Mellace har netop fået bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Danmarks Frie Forskningsfond har i årets uddeling bevilget 11,4 millioner kroner til to forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Det er lektor Giovanni Mellace og professor Paul Sharp, begge fra SDU’s Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, der har fået støtte til at føre nye banebrydende forskningsideer ud i livet.

Modtagere af DFF-Forskningsprojekt 2 – Samfund og erhverv

Causal Inference with Many IVs: Using Mendelian Randomization to Estimate the Effects of Cannabis and Alcohol on Productivity and of Creativity and Risk Taking on Entrepreneurship

Giovanni Mellace, lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, modtager 5.681.000 kroner.

Projektbeskrivelse: Er et cannabismisbrug mindre skadeligt for produktiviteten på arbejdsmarkedet end et alkoholmisbrug? Får kreativitet og tilbøjeligheden til at tage kalkulerede risici folk til at blive iværksættere? For at kunne besvare disse spørgsmål kræves der troværdig faktabaseret evidens. Dette projekt vil udvikle nye metoder, som giver forskere mulighed for at besvare denne type af spørgsmål under rimelige antagelser, og vil være interessant, ikke bare i samfundsvidenskabelig sammenhæng, men også inden for mange andre discipliner som fx genetik og epidemiologi. Disse nye metoder vil i kombination med et unikt genetisk datamateriale blive anvendt til at vurdere, hvilke effekter 1) cannabis- og alkoholmisbrug har på folks uddannelsesniveau og 2) kreativitet og risikovillighed har på sandsynligheden for, at folk engagerer sig i iværksætteri. Holdet bag projektet består af særdeles erfarne forskere inden for økonometri og genetik.

Conflict and Development

Paul Sharp, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, modtager 5.725.440 kroner.

Projektbeskrivelse: Danmarks homogenitet og harmoni er blevet sammenlignet med Irlands historiske heterogenitet og konflikt. Dette projekt har til formål at undersøge konfliktens rolle for økonomisk udvikling med udgangspunkt i disse to cases og mejerisektoren i årene omkring 1900. Først, vil vi se på den ofte oversete ’Mejerikrig’ i Danmark, der spillede grundtvigianerne ud mod Indre Mission. Tilhængere af begge bevægelser stiftede konkurrerende andelsmejerier, ofte i samme landsby, hvilket giver os mulighed for at undersøge denne konflikts betydning for produktivitet og økonomisk vækst i de påvirkede områder. Dernæst vil vi se på USA, hvor Indre Mission hurtigt vandt fremgang blandt danske indvandrere. I modsætning til grundtvigianerne argumenterede de for en hurtig assimilering i det amerikanske samfund. Vi vil undersøge, om dette spillede en rolle for de danske indvandreres hurtige integration og økonomiske succes. Endelig vender vi blikket mod Irland, hvor vi har identificeret en endnu ikke anerkendt mekanisme til at forklare den irske konflikt. Da Irland begyndte at tabe markedsandel, som et led i Danmarks hurtige fremgang på verdensmarkedet for smør sidst i 1800-tallet, blev det besluttet at stifte andelsmejerier efter den danske model. I modsætning til Danmark, havde Irland dog en meget stærk eksisterende privatsektor, og vi vil undersøge, om konflikten mellem andels- og private mejerier førte til øget voldelig konflikt på landet, og om dette stadig kan spores i moderne tider.

DFF-Forskningsprojekt 2
DFF-Forskningsprojekt 2 gives til forskningsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem flere forskere for at fremme kvaliteten og udvikle samarbejdet i dansk forskning. Projektet kan vare op til 4½ år, hvor forskerne samarbejder om en velafgrænset, fælles problemformulering.

Ved årets uddeling har 61 forskere fået tildelt en DFF-Forskningsprojekt 2-bevilling, mens 154 har fået en DFF-Forskningsprojekt 1-bevilling.

Læs mere om de øvrige bevillinger, som DFF støtter her.

 

Redaktionen afsluttet: 09.05.2019